Нови престъпления на правосъдието и държавната администрация в ОПГ с АСАРЕЛ МЕДЕТ

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
06.04.2015г.


ДО
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ВОЕННО-АПЕЛАТИВНА ПРОКУРАТУРА

КОПИЕ:         КОМИСАРЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА В ЕК
КОМИСАРЯ ПО ПРАВОСЪДИЕ В ЕК
ЗЕЛЕНИТЕ В ЕП
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК
МЕДИИ
 


УВАЖАЕМИ ПРОКУРОРИ, СЪДИИ И ПОЛИТИЦИ,

Обжалвам постановлението на РП Панагюрище за прекратяване на досъдебно производство срещу неизвестен извършител, образувано по мой сигнал за замърсяване на р Луда Яна на 08.05.2014г.
Постановлението за прекратяване на досъдебното производство е поредното доказателство за участието на Главния прокурор, прокурори от РП Панагюрище в Организирана Престъпна Група /ОПГ/ с Асарел Медет и всички държавни институции имащи отношение по казуса замърсяване от комбината. Какво имам предвид:

На 22.10.2014г. изпратих неуспорими доказателства за извършителя на системно замърсяване на притоците на р Луда Яна за цялото лято на 2014г., които са съотносими за РЕЦИДИВ на минали замърсявания от минимум две години назад.   Доказателствата са изпратени до Комисаря по околна среда в Европейската Комисия, Зелените в Европейския парламент, Главния прокурор Цацаров, Министерски съвет и Министерство на околната среда и водите /МОСВ/. РП Панагюрище и ОП Пазарджик могат да изискат доказателствата от гореизброените институции и/или Басейнова дирекция Пловдив и/или медиите, и/или на Приложение 1:
http://www.bluelink.net/dokumenti/dokazatelstva-za-ekologichen-genotsid-....

МОСВ ПРИЗНА ЧЕ ИЗВЪРШИТЕЛЯ НА ИНКРИМИНИРАНОТО СИСТЕМНО ЗАМЪРСЯВАНЕ Е АСАРЕЛ МЕДЕТ! /в Приложение 1/ Но вместо да приложи принудителни административни мерки по чл. 158 точки 1,2 и 3 на закона за опазване на околната среда /ЗООС/, респективно европейското право по околна среда, с цел спиране на тези залпови и постоянни замърсявания от страна на Комбината, включително и отнемане на Комплексното разрешително при несправяне с проблема в срок, МОСВ НЕ ПРЕДПРИЕМА НИКАКВИ ДЕЙСТВИЯ, НЕ УВЕДОМЯВА И ПРОКУРАТУРАТА ЗА РЕЦИДИВ НА ЧЛ. 352. (1) от НК!
ЗАЩО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И МОСВ НЕ СА ИЗПРАТИЛИ ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ДО ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПАЗАРДЖИК ЗА ОПГ И ДО РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПАНАГЮРИЩЕ ЗА РЕЦИДИВ НА ЧЛ. 352? Това е престъпно неизпълнения на служебните задължения от страна на лицето Цацаров – Главен прокурор на РБългария и министъра на ОСВ и поставя под въпрос дали не членуват в същото ОПГ! Доказателство за горното твърдение е факта, че срещу министъра на ОСВ все още няма наказателно производство от прокуратурата за укривателство и участие в ОПГ, въпреки сигнала от  Приложение 1. Настояваме ВСС и Военно-апелативна прокуратура да зададат този въпрос на прокурор Цацаров и да предприемат действия срещу него за установяване на укривателство на извършителя на системни престъпления, и геноцид над населението, и участие в ОПГ.

Предвид неоспоримите доказателства за рецидив на чл. 352 от НК от страна на извършителя Асарел Медет настояваме:
Своевременно да бъде образувано наказателно производство персонално срещу отговорните в комбината лица за рецидив на чл 352 от НК, организиране и участие в ОПГ  на компетентните лица в МОСВ, прокуратура, полиция.
Настояваме ЕК да започне наказателна процедура срещу Република България за неспазване на европейското и българско законодателство по околна среда, както и за доказани престъпни действия на съдебната власт в страната, което води до геноцид над хиляди граждани на Европейския саюз.

С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Коалиция срещу минните замърсявания
Управление природни ресурси
Ул. Христо Ботев, с Пелевун, Ивайловград
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583
 

Сподели