Стратегия на БлуЛинк 2024-2027: В защита на европейските ценности

Тази стратегия бе подготвена от екипа и УС през м.август 2023. Стратегията е одобрена от Съвета на учредителите на БлуЛинк през септември 2023. Като взема предвид обществения и политически контекст, който засяга изпълнението на мисията на фондацията, стратегията на “БлуЛинк” за 2023-2027 г. надгражда стратегическия план за периода 2020-2023 г. Тя дефинира как фондация “БлуЛинк” преследва през програмния период следните целите, определени в чл. 11 от устава ѝ:


● Да способства за опазване и съхраняване на околната среда;
● Да помага за развитието на демокрацията и гражданското общество;
● Да съдейства за утвърждаване на нормите и ценностите на обединена Европа в България;
● Да насърчава развитието, ефективността и единодействието на неправителствения и нестопанския сектор;
● Да създаде независим форум за свободен обмен на информация, свързана с целите на фондацията;
● Да способства за свързването в електронна мрежа на неправителствените организации и останалите участници в обществените процеси.

Към тези цели добавяме като подразбираща се и целта организацията здравословно да работи и функционира.

 

Сподели