От дюна на дюна дано стигнем до същината на въпроса

   А същината е, че имаме много сериозни проблеми в сектор защита на природата. Какви са възможните "варианти"  за правене на изводи от случая с дюните, пореден пример за унищожаване на националното богатство - българската природа. 1/ има проблем с конкретен имот, където лош държавен служител от регионално звено нарушил закона. Явно грешен извод. 2/ имаме проблем с устройството и опазване на черноморското крайбрежие, както и сериозни проблеми с процедурите по оценка на въздействието - ОВОС, ЕО и ОС. Тук вече сме по-близо до истината, но това е само чааст от нея.  Всъщност ако се вземат мерки дори само по тези два принципни проблема - крайбрежието и оценките - като начало би било много добре. Мерките са - подобряване качеството на процедурите по оценки на въздействието, като МОСВ си поеме коректно задълженията, преработване на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, който е невероятно отсъпление от предишното нормативно уреждане на въпроса и предопределя тотално увреждане на крайбрежната зона, в полза на частния интерес. 3/имаме сериозен проблем с политиката на защита на природата у нас като цяло. Ето това е най-верният извод. Опазването на природата у нас не само не е приоритет, на него се гледа като на нещо маловажно, ненужно и едва ли не вредно. Оттук нататък и нормативна база, и практика се нагласяват така, че всичко е възможно за сметка на природата. И тъжното е, че тон за това дава секторната администрация на МОСВ, натоварена от държавата с опазването на това национално богатство. Тук вече има много работа за решаване на проблема, като се почне от начина на мислене на администрацията, законови промени, премахване на порочни практики ..... Но едва ли ще се стигне до това, както се казва - прекалено хубаво е за да стане. Може би в бъдеще.....

Сподели