Доклад за правната рамка и съществуващите практики на разходване на публичните средства и гражданско участие в общините от Благоевградска област

Възможностите за граждански контрол върху разходването на публични средства от общините от Благоевградска област изследва нов експертен доклад на БлуЛинк. Анализът, изготвен от правния експерт Пламен Пеев, проследява правните изисквания и съществуващите практики за гражданско участие на национално и общинско ниво и  формулира практически препоръки за подобряването им. Анализът е изготвен в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“, изпълняван от „БлуЛинк“ с подкрепата на Фондация „Америка за България“.

 

Подкрепата за фондация „Блулинк“ по проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград” съгласно договор № BEE.1036.20201202 от 15.12.2020 год. е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени в доклада, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.


Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

 

Сподели