За измамите, думите и делата

Позиция на Българската асоциация Биопродукти относно набиращата сила политическа и медийна война, в която е замесен земеделският бранш.
Където има фондове и субсидии, има и измами. Този термин неслучайно е залегнал в европейското законодателство, вкл. в Регламентите, касаещи Общата селскостопанска политика. При кандидатстването за каквато и да е субсидия, всеки от нас подписва декларация че е „запознат с определението за измама и нередност“.  И въпреки това измами има – от леките форми на заобикаляне на правилата, на възползване от различни вратички, до сериозните форми на напълно фалшиви данни, документи, липсващи насаждения и т.н.
Разбира се, измамите ощетяват както европейските данъкоплатци, така и коректните земеделски производители, чиито субсидии намаляват, а в много случаи и не достигат до тях. И колкото по-сериозни са проверките и административната тежест, толкова по-изобретателни са схемаджиите и измамниците, а обикновеният земеделец, зает с действителна работа по полето, бива ощетен и наказан, защото не е отговорил на високите административни изисквания.
Всичко това се задълбочава в годините и е неизменна тема на всички консултативни съвети, работни срещи, кръгли маси и дискусии по темата „Земеделие и субсидии“. И не е никак чудно, че тази тема беше повдигната за пореден път на последния консултативен съвет по Плодове и зеленчуци. 
А що се отнася до огласяване на измамите – и това е едно ходене по тънкия лед на доверието. Защото всяко подобно разкритие ерозира доверието на потребителите – в съответния бранш, както и на данъкоплатците – в цялата конструкция на общата селскостопанска политика на Европа. Пример:  Преди дни беше огласена новина, за разкрит нелегален цех за производство на месо, което се продавало чрез атрактивен сайт и се предлагало като БИО. Всъщност, оказа се, че не е предлагано като Био месо, а като еко, пасищно, домашно и какво ли още не. Но всички новинарски сайтове и вестници сложиха големи заглавия, в които присъстваше „Био“ „Месо“ и „Измама“. И у потребителите остана горчивия привкус на био измама, който руши крехкото доверие, изградено с огромни усилия на биофермери и администрация през последната година.
Затова и ние, като асоциация на биопроизводителите, неведнъж сме били изправени пред дилемата дали да огласим измамите в нашия сектор, касаещи най-често получаване на субсидии от псевдо био-производители, които всъщност отглеждат и продават продукцията си като конвенционална, но някак се снабдяват със биосертификати с фигурираща продукция 0 кг. Те не вредят на пазара и потребителите, но получават лъвския пай от средствата, предвидени за биофермерите. Именно това доведе до две нулеви години за подпомагане на нови биопроизводители. В същото време сме си давали сметка, че подобно огласяване отново ще остави у всички само спомена за измама в био сектора и ще ги отдалечи от този пазар. И затова  се придържахме към тактиката – сигнали до компетентните органи, натиск върху Министерство на земеделието и храните за строг контрол и спиране на тези практики. Та толкова за думите.
И стигаме до делата: Истината е, че в последната година сме свидетели на невиждани досега проверки – като брой, като строгост и като обем. На първо място – още с влизането на екипа на министър Десислава Танева и зам.министър Чавдар Маринов в МЗХГ, бяха извършени серия проверки на „биопроизводителите“, упоменати по-горе. Истински проверки, с вземане на проби от насажденията, които в големия брой случаи установиха очакваното от нас – наличие на остатъци от пестициди в полетата. Тези проверки бяха огласени. Имаме уверения, че субсидиите на тези хора ще бъдат спрени. А това лесно ще бъде видяно, когато излязат списъците на бенефициентите, получили субсидии за последната година.
Подобно беше положението с обвързаната подкрепа. През 2019 година проверките бяха масови. Явно е имало много нарушения. Субсидиите, които са определен пакет за всяка група култури, се разпределиха на коректните производители. Междувременно правилата допълнително се затегнаха, заложиха се по-големи санкции за нарушителите. Всичко това доведе до увеличаване на ставките и ограничаване на измамите.
Измамите никога няма да бъдат победени напълно. Важна е волята за справяне с тях. А такава воля от сегашния екип на Министерството на земеделието и храните има. И това е по-важно от конкретните думи, извадени от разговор, който дори от записа личи, че е между съмишленици – фермери и администрация, които от една страна се опитват да преборят схемите и измамите, от друга – да не петнят доброто име на сектора и коректните зеленчукопроизводители и овощари.
Ако някой има данни за прикрити и протектирани измамници, това би било съвсем различно и си заслужава медиен шум. Но случаят не е такъв и нека не се използва за намесване на земеделския бранш в набиращата сила политическа и медийна война.

Сподели