AZURE - Local Alternatives for Sustainable Development

Локални алтернативи за устойчиво развитие - ЛАЗУР

На Български About usGoals ActivitiesContacts

 

About us

Сдружение „Локални алтернативи за устойчиво развитие – ЛАЗУР” цели природосъобразно устойчиво развитие, работеща демокрация, човешки права и прилагане на прогресивните общоевропейските ценности. Вярваме, че с участието на всички граждани, местните общности, бизнес и институции и вярваме, можем да постигнем благополучие, просперитет и здравословен живот в хармония с природата. Учредители на сдружението са фондация „БлуЛинк“ и водещи експерти в различни сфери, обединени от любовта към природата и традициите в района на с.Горица, общ. Бяла, варненска област.

AZURE Goals

• да създава и прилага решения за природосъобразно устойчиво развитие;
• да информира и обединява гражданите, организациите с нестопанска цел, бизнеса, местните и държавните власти, международните организации и останалите участници в обществените процеси за постигане на природосъобразно устойчиво развитие;
• да способства за опазване и съхраняване на околната среда и човешкото здраве;
• да отстоява и развива демокрацията и участието на гражданите при вземане на решения, индивидуалните и колективни човешки права; и
• да способства за изпълнение на основните ценности на Европейския съюз: човешко достойнство, свобода, демокрация, равенство, върховенство на закона  и права на човека.

Activities

Членовете на ЛАЗУР популяризират природните ценности, култура и традиции на централния крайбрежен район, в който са разположени село Горица и общините Бяла и Долни чифлик. Те инициират рекреативни, образователни и културни дейности, с участието на местни хора и гости от страната и чужбина.

В рамките на проект SPECIES през 2015 - 2017 г., фондация "БлуЛинк" и част от съучредителите на ЛАЗУР инициират стъпкпри за устойчиво ползване на екосистемните услуги по Черноморието и установяват партньорство с община Бяла.

Екипът на фондация БлуЛинк провежда експертен пленер-среща в с.Горица на 2-4 август, 2018 г.. По време на проведени срещи с кметовете на Бяла и Долни чифликт, представители на Местната инициативна група, активни граждани и природолюбители са обменени идеи за развитие на туризма и други форми на бизнес и екосъобразен поминък, които да осигурят просперитет и заетост за местните хора.

През есента на 2015 г. БлуЛинк провежда в с.Горица тридневна работна среща за граждански активисти от цяла България, за подобряване на уменията им в стратегическото ползване на интернет и коуникационни технологии. Осъществено е пряко включване в национална инициатива на Форум "Гражданско участие".

Contacts

AZURE Association, Huppert-Antonov House, Goritsa, Byala, Varna, Bulgaria 9101

Telephone +359 886 841 706 - Ksenia Vakhrusheva, Co-ordinator

Telephone +359 888 704 661 - Dr Pavel Antonov, Chair of the Board

E-mail: contact [at] azure [dot] bluelink [dot] net

Сподели