Проект „Да научим! Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование"

Пилотно въвеждане на обучението за развитие във формалното българско образование" (www.devedu.eu) е съвместна тригодишна инициатива на коалиция от шест неправителствени организации (Глобална инициатива в психиатрията - ГИП, www.gip-global.org; Каритас България, www.caritas-bg.org; БлуЛинк, www.bluelink.net, Сдружение за доброволчески труд Си Ви Ес - България, www.cvs-bg.org; Център за приобщаващо образование - ЦПО, www.cie-bg.eu/cgi-bin/index.pl; „Джендър проект в България" - ДПБ, www.gender-bg.org), които са сред основателите на националната НПО-платформа за международно развитие.

Проектът си поставя амбициозната задача да допринесе за процеса за формиране на политики за международно сътрудничество за развитие чрез установяване на прозрачен механизъм и активизиране на гражданския контрол, което може да се случи чрез въвеждането на глобалното образование в учебния план на българското училище.

Целта ни е чрез атрактивно и интригуващо представяне най-наболелите въпроси от международното развитие да предразположим младите хора към по-задълбочено изследване на темите и активно участие. По този начин те не само ще получат важна информация и нови знания от планетарен мащаб, но ще бъдат спечелени като застъпници на идеята за един по-добър и справедлив свят.

Основните дейности са насочени към изграждане на капацитет на бъдещите учители и обучители, които по-късно ще интегрират получените знания в преподаваните от тях учебни предмети. Наръчникът (продукт на проекта), предоставящ казуси, примери и снимки, ще послужи за учебно помагало по време на продължаващото обучение. Образователните семинари за лидери-доброволци и журналисти, предвидени в рамките на инициативата, ще гарантират дългосрочната устойчивост на публичните кампании. Продължаващото образование ще има дълготраен ефект върху промяната на нагласите и по този начин ще окаже положително влияние върху бъдещата работа по проблемите на развиващите се страни. Интерактивният уебсайт, разработен и стартиран в резултат на проекта, ще стимулира целевите групи да участват в дискусии по глобални въпроси на развитието.

Проектът се реализира от 01.01.2010 г до 31.12.2012 г., той се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия по тематична програма Non-State Actors and Local Authorities in Development.
 

Сподели