Андрей Ковачев, еколог от Сдружението за дива природа „Балкани”: Край на бистрата вода край Камен бряг

Андрей Ковачев е готов да помогне на гражданите в борбата с процедурата по ОВОС

„Притесненията на хората в Камен бряг са основателни. И дори би трябвало да бъдат по-големи. Това, което се започва там, е абсолютно ... ако се каже необмислено, това ще е най-меката дума. Аз действително им се чудя на българските бизнесмени. Значи проектът на фирмата „Биофиш” е ТИМ-аджийски проект, няма защо да го крием, на групировката ТИМ. По принцип министър Цветанов беше казал, че тази групировка не съществува, но, както виждаме, съществува. Нейните фирми продължават да правят глупости и явно тези хора нямат нормалния манталитет на бизнеса в страните от нормалния свят. Нямат това нещо, което се нарича риск мениджмънт – да проверят техният проект ще се сблъска ли с трудности. Значи този проект определено ще се сблъска с трудности. Първата трудност, това са екологичните проблеми. Не можеш в морето да хвърляш замърсена вода. Даже преминала през така нареченото пречистване. Значи какво прави пречистването? Те очевидно ще имат огромно количество органична материя, а пречистването я превръща в минерални елементи. Когато изхвърляме подобна пречистена вода в реките, обикновено казваме, че тя вече не е толкова опасна, защото тези минерални елементи вече не консумират кислород, т.е. не превръщат водата в реката в безкислородна среда. Само че тези минерални елементи са на практика тор и в морето предизвикват цъфтежи. Ако искаме бистрата вода в района на Камен бряг и Калиакра да превърнем в едно цъфтящо море, ще направим предприятието. И ефектът за морето ще е убийствен. Нашето море и без това е в много тежко екологично състояние, ние и без това го натоварваме с всякакви боклуци, точно такива органични вещества изхвърляме в него и цялото му дъно вече е тинясало. Просто това не може да се допуска в Черно море, не може да допуснем и един допълнителен източник, който да го натоварва с хранителни елементи. Да бъдат така добри господата, ако искат да си правят някаква преработка на риба, да си измислят начин да не заустват отпадни води в морето. Това на жаргона, който се използва в Оценките за въздействие върху околната среда, се нарича избор на алтернативна технология. Това ще бъде едно от нещата, които ще бъдат написани в нашето становище абсолютно изрично – да си намерят алтернативна технология.

Другото е местоположението. Как можаха тези хора да изберат точно това място като разположение – вътре в резервата „Яйлата” и в защитена зона „Калиакра”. Значи там има защитени местообитания на видове. Изхвърляйки тази вода, те ще унищожат скалите, в които растат водорасли, които са защитено местообитание по Натура 2000, ще унищожат рибния запас, от който се хранят делфините. Тръбите ще минат през скалите, които са защитено местообитание по Натура 2000. Ще се изгради площадка, която ще унищожи степните местообитания горе на платото. Те ще унищожат местообитанията на сухоземните костенурки, които живеят там, ще фрагментират местообитанията на два вида порове, които живеят на това място, и на лалугерите, които по принцип живеят на платото. Това е много тясна ивица от останали степни местообитания. Значи как можаха да изберат място, където не може да се случи този проект?

Учудва ме фактът, че инвестиционното намерение е заявено в община Каварна, но не и в РИОСВ-Варна. В писмото от общината до селото въпреки това е записано, че мнения се приемат в РИОСВ-Варна до 30 дни от уведомяването, а датата е 29 май. Очевидно е, че инвеститорите не са изпълнили процедурата и или са се усетили, че проектът им няма да мине по тоя начин, или нещо друго се е случило. Тяхна си работа. Важното е, че процедурите все още не са задвижени. Това, което аз ще препоръчам на тези хора, и всички ние от стружението ще направим, ще е да заявим правен интерес към процедурата, защото инвестиционното намерение е обявено в общината по реда на Наредбата за ОВОС (оценка за въздействие върху околната среда). Вероятно и в някой вестник вече е обявено. Ще заявим правен интерес в РИОСВ – индивидуален, от името на сдружението – да бъдем уведомявани за всички стъпки то тази процедура. Ще поискаме също така да бъде направена пълна процедура по ОВОС заедно със съответната документация, която ще оповестим публично, за да знаят и гражданите какви са нащите мотиви към РИОСВ. И в момента, в който пристигне документацията по наредбата за първоначалното уведомяване, за която господина от ОВОС спомена, ние ще я поискаме. Лошото тук е, че нашето законодателство е такова, че тази документация не се обявява активно от регионалните инспекции на интернет страниците им в елетронен вид. Оценките за съвместимост например се качват в електронен вид, и то пълни, но това е на един много по-късен етап, а тази документация, която инвеститорът внася с описанието на проекта на първоначалния етап, е доста подробна, но не се качва на страницата на инспекциите. Но може да бъде поискана.

Има много по-ранен етап, в който пристига информация в РИОСВ и тя може да бъде взета. Това не е ОС, не е доклада по ОВОС. Още много по-рано пристига информация за проекта и тя може да бъде взета със запитване за достъп до екологична информация и ние ще информираме хората за това как се прави. За съжаление тази информация не се обявява активно и инспекциите не казват на хората за това нещо. Институциите не са много склонни да дават тази информация, а законът не ги задължава. А тази информация е много важна, защото има едни други процедури за определяне обхвата на доклада по ОВОС, където хората трябва да бъдат консултурани за този обхват и да си дадат мнението, обаче така се правят нещата, че хората изобщо да не разберат за тези процедури. А за да кажеш какъв е обхватът на доклада по ОВОС, трябва да знаеш какво съдържа този проект, т.е. трябва да видиш тази информация, но никой не ти я дава. И трябва да си я поискаш. Та ние ще ги обясним тези подробности, но ето РИОСВ не ги обяснява. А като не ги обясни, един обикновен човек не-експерт не знае как да се оправи в тези процедури. По този начин хората биват лишавани от възможността да бъдат ефективни, а и в училище никой не ги учи на това. По този начин процедурите стават абсолютно неефективни и хората не могат да се оправят, ако не дойде някой да им помогне, тъй като виждате как институциите не им помагат. Тези процедури така престават да работят, а уж са направени за хората. Като не са направени прозрачно, като няма кой в РИОСВ да ти помогне, това се получава. Ние в сдружението имаме достатъчно опит в подобни процедури, ще опишем на хората какво да направят, за да не може да се промуши проектът.

Трябва буквално всеки ден да се проверява страницата на РИОСВ за такива решения и да се обжалва веднага. Плюс да се правят копия от страницата на РИОСВ, че не е качена информация за такова решение през няколко дни (най-добре едно две да се заверят нотариално), защото сроковете вече минават и не искам да съм параноик, ама има вероятност да скрият решението и след това да го тропнат на страницата със стара дата и изтекъл срок за обжалване. Ако обаче има решение, което не е било оповестено на страницата - ги хващаш и не могат да се измъкнат.

Имам съвет към инвеститорите. Откажете се от този проект на ранен етап! Явно е на ранен етап проектът, на равен етап се откажете! Познавам хора, които още от 70-те и 80-те години ходят на това място. Десетки, хиляди хора ходят там всяка година. За тях това е свещено място. Както Иракли е за едни други хора. Постигнахме успех за Иракли и тъй като участвах в тази кампания, ще ви кажа, че и тук реакцията няма да бъде по-слаба. Господа инвеститори, откажете се! Да, не е пясъчен бряг, скалист бряг е, но това е единственият скалист бряг в България, в който хората ходят на туризъм. Откажете се навреме, защото това място е свещено за тези хора. В буквалния смисъл ще ви го разглобят тухла по тухла проекта. Откажете се!“
 

Към основната тема "Природозащитници и граждани срещу рибна ферма на Камен бряг"

Материалът е подготвен в рамките на проект "Околна среда vs. Инвестиции" с подкрепата на програма "Повече плурализъм по време на криза" на Институт "Отворено общество"

Сподели