БлуЛинк е сред пионерите на екосистемния подход

БлуЛинк е сред пионерите в областта на екосистемния подход, отбелязва предложение за Национална Стратегия и План за действие за адаптиране към изменението на климата, публикувано в края на юли 2018 г. на страницата на Министерството на околната среда и водите. След успешно завършения проект SPECIES, БлуЛинк продължава активната си работа в областта на устойчивото използване на екосистемните услуги, като проведе стратегически срещи в общините Долни чифлик и Бяла на 2 и 3 август 2018 г.

НПО имат дългогодишен ангажимент както за изменението на климата, така и за биологичното разнообразие, отбелязва документът, изготвен по проект на Световната банка, в частта Оценка на сектор "Биологично разнооразие и екосистеми". „Някои от тях, като WWF, Българското дружество за защита на птиците, Зелени Балкани, BlueLink (само няколко), са сред пионерите на екосистемния подход и вероятно ще продължат да бъдат полезни за прилагане на подхода „citizen science” и подпомагане на усилията за комуникация.“

Това признание за БлуЛинк е резултат от успешно изпълнения през 2015-2016 г. проект SPECIES за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми, изпълнен в партньорство със СДП „Балкани“ и норвежката организация ГРИД-Арендал. В рамките на проекта бяха изготвени Изследване на въздействието на деградацията и фрагментацията на черноморските крайбрежни екосистеми върху туризма и рекреационните дейности и тяхното отношение към адаптацията към климатичните промени, и Стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми, които допринасят за по-доброто развитие и прилагане на екосистемния подход в България. Тези документи могат да допринесат за развитието на местните общности, за създаване на работни места и на устойчив бизнес, който да печели от опазване на природата.

БлуЛинк продължава активната си работа за практическо прилагане на визията, стратегическите цели и мерки на Стратегията. На 2 и 3 август 2018 г. екипът на фондацията проведе стратегически срещи с кметицата на община Долни чифлик Красимира Анастасова и кмета на община Бяла Анастас Трендафилов (на снимката). По време на срещите експертите на БлуЛинк представиха конкретни мерки, които могат да се изпълнят на територията на двете общини и да ги превърнат в по-привлекателно място за живот, което съчетава съхранена природа, развитие на устойчив бизнес и устойчиво използване на екосистемите и предоставяне на качествени и разнообразни екосистемни услуги.
 

Сподели