Гражданомер – новият онлайн инструмент за гражданските права

Ако искате да проверите доколко познавате основните граждански права, които ви дава Конституцията на Република България, можете да го направите с новия онлайн инструмент на Българското училище за политика „Димитър Паница” – „Гражданомер” - www.grajdanomer.bg

Под формата на поредица от тестове всеки може да види наясно ли е как работят институциите у нас, знае ли какви са правомощията на президента, министър-председателя и народните представители, познава ли механизмите на съдебната власт, формите на гражданско участие в изработването на публични политики, правата и задълженията си като избирател.

Попълнилите тестовете могат да видят както собствените си резултати, така и верните отговори на въпросите, които са сбъркали. Въпросите са 104 и са разделени в пет групи – демократични принципи, институции, местна власт, защита на гражданите, избори и избирателни права.

През сериозната материя на конституционните права и задължения ни води симпатичният Гражданко, който влиза в различни роли - кмет, депутат, гласоподавател или накратко – гражданин, който иска, може и трябва да управлява и променя живота си и този на страната.

www.grajdanomer.bg е насочен към активните хора, които получават информация и знания от интернет. Той е реализиран от екипа на Българското училище за политика „Димитър Паница” и се осъществява с финансовата подкрепа на Съвета на Европа.

Сподели