Петко Цветков в жива схватка с "Природата за хората"

В търсене на консенсус между природозащитници и представители на инвеститорите в "Еко арена" по VTV. Видео: тук.

Сподели