Президентът наложи вето върху ограниченията за обжалване на екооценки

Президентът Румен Радев върна за ново обсъждане в Народното събрание разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, които премахват втората съдебна инстанция по делата за обжалване на одобряване на оценка за въздействието върху околната среда на обекти от национално значение.

Според президента, държавата трябва да създава  не само регулации за съхраняване на околната среда, но и за ефективен контрол за тяхното прилагане, който се осъществява от административните съдилища. Премахването на втората инстанция намалява интензитета на защитата, необходима за гарантиране на околната среда като конституционно призната ценност, се казва в съобщението на страницата на президентството.

На 1 август 2017 г. 27 неправителствени организации, сред които и фондация “БлуЛинк”, внесоха искане до президента да наложи вето върху законопроекта, който “накърнява правата и законните интереси на гражданите, служи на ограничен кръг интереси и има ефект, който далеч надхвърля заявените цели”.

В изпратеното искане за вето представители на НПО определиха ЗИД на ЗООС като нарушение на принципа за разделение на властите. “Чрез развързването на ръцете на Министерския съвет да решава свободно за кои обекти да изключи съдебното обжалване пред касационната инстанция, Народното събрание овластява изпълнителната власт да ограничава предвидения в Конституцията контрол върху законосъобразността на актовете й, осъществяван от съдебната власт. По този начин законопроектът подкопава самата основа на правовата държава съгласно конституционната уредба”, се казва още в искането.

Вносителите отбелязаха, че на фона на заявената цел за ограничаване на неоснователното обжалване на решения по ОВОС, свързани с обекти от национално значение, липсват каквито и да е гаранции за случаите на основателно обжалване на такива решения, които са в нарушение на закона и чрез които се засягат животът и здравето на гражданите, както и правото им на здравословна околна среда.

“Заставаме до множеството неправитествени организации, които с подписа си под искането за вето на върху измененията в Закона за опазване на околната среда се изправят срещу тази порочна стъпка на отстъпление от гражданските права на българите”, заяви управляващият редактор на “БлуЛинк” д-р Павел Антонов. Международният правен експерт д-р Пламен Пеев, който завежда Програма за достъп до правосъдие в "БлуЛинк", отбеляза, че голяма промяна в правната рамка се приема “в кризисна ситуация”, без достатъчно обсъждане и без необходимия диалог, което е признак за проблем на демокрацията у нас.

Сподели