Природозащитници: Няма законови пречки пред обработката на пистите на Витоша

Коалиция "За да остане природа в България" отговаря

В прессъобщение Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България" предупреждава, че информацията от последните няколко дни, разпространявана от фирмата собственик на съоръженията на Алеко "Витоша ски" АД, е изопачена и цели за пореден път да манипулира обществеността. Според обединените природозащитници, които предизвикаха, координираха и вдъхновиха потестите в София през юни, дългосрочният план на фирмата е да построи нова, по-голяма ски зона в сърцето на Природен парк Витоша.

Природозащитниците настояват:
- Столична община да развали приватизационния договор за лифтовете на Симеоново, Драгалевци, Княжево и Конярника
- Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да провери дали се изпълняват приватизационните договори за лифтовете и влековете над Алеко
- министърът на спорта Свилен Нейков да прекрати договора за наем на влек "Заека", предоставен на Българска федерация ски и оттам на "Витоша ски"
- премиерът Бойко Борисов да провери и обяви кои са реалните собственици, които се крият зад офшорната фирма, която притежава "Витоша ски".

"Считаме за несериозно предложението на земеделския министър Мирослав Найденов държавните горски предприятия да закупуват ратраци и да обслужват пистите в горските територии," казват от коалицията "За да остане природа в България." Според съобщението й, собствениците на лифтовете и влековете на Витоша, Боровец, Пампорово, Чепеларе и всички други курорти ще са щастливи от подобно предложение на държавата, но смятаме за по-целесъобразно тези пари да се разходват за закупуване или наемане на специализирана техника за борба с горските пожари – за да не изгарят всяка година по 110 хиляди декара български гори, предлагат природозащитниците.


Коалицията опроверга за пореден път твърдения, циркулирани от "Витоша ски." Природозащитниците твърдят, че през последните седмици "Витоша ски" АД съвсем се е уплела в манипулации, за да прехвърли върху промените в Закона за горите вината за нежеланието си да пусне и ремонтира лифтовете на Витоша. Според коалиция "За да остане природа в България": "Първо се твърди, че не им е изгодно да ремонтират лифтовете на Витоша, приватизирани без право на строеж през последните години, чрез придобиването на право на строеж за срок от 20 години. В същото време адвокатът на фирмата твърди, че според него приватизираните лифтове имат правото на строеж, което не било описано в приватизационните договори. В действителност с последните поправки в Закона за горите парламентът даде възможност на "Витоша ски" АД да ремонтира лифтовете на Витоша чрез предоставянето на право за строеж за 20 годишен период без търг, т.е. на преференциални цени, с което парламентът реши да удовлетвори желанието на софиянци да бъдат пуснати и ремонтирани лифтовете на Витоша час по-скоро."


Твърдение на „Витоша ски," че не може да предоставя услуга на пистите на Витоша, защото те не са категоризирани, също не е вярно, твърдят природозащитниците. Фактите според тях са, че наредбата за категоризиране на ски писти е приета още през 2005 г. По данни на МИЕТ към февруари 2012 г. в Природен парк Витоша, както и във всички останали курорти в защитени територии, като например ски зона Банско в Национален парк Пирин, няма завършена процедура по категоризирането на нито една писта. Също така няма данни контролните органи да са спрели дейността на оператор на ски съоръжения заради некатегоризирана писта. Нещо повече - всички проведени световни ски купи в Банско и цялата програма „Научи се да караш ски”, реализирани от "Витоша ски" АД и "Юлен" АД и платени от държавата през последните няколко зими, са проведени, без пистите да имат категоризацията по Закона за туризма.


По искането на „Витоша ски” държавата да категоризира пистите и тогава фирмата ще ги наеме, от природозащитната коалиция коментират, че съгласно чл.7 от Наредбата за категоризация на ски писти заявления за категоризацията се внася от собственика или стопанина на съпътстващия ски лифт или ски влек. От 2008 г. "Витоша ски" АД наема площи за ски писти всяка година от Държавното горско стопанство, което може и да направи в момента съгласно чл. 43 на Закона за горите. Към момента "Витоша ски" не е подавала заявление за категоризация на обектите, ползвани за ски на Витоша, припомнят еко-организациите. Твърдение на „Витоша ски,” че за да има писти, съответните терени трябва да бъдат изключени от горските територии и определени с начин на трайно ползване като писти също е манипулативно според тях, тъй като  Законът за горите не изисква да се променя предназначението за съществуващи ски писти. Промяната е задължителна за строителството на нови писти:
„Чл. 73. (1) Промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии се допуска за:...7. изграждане на ски писти.
В момента териториите, които се използват за каране на ски в Природен парк Витоша, имат следните начини на трайно ползване: писти (Лале 1, Ветровала, пистата за ски бягане), ливади, пасища, морени, просеки, торфища, като Синята писта е всъщност пътят за Черни връх. Законът за туризма няма претенции към начина на трайно ползване на имотите, използвани за ски писти, а към тяхното обезопасяване и маркиране.

„Витоша ски” настоява, че за да има категоризирани писти, трябва да им се направи подробен устройствен план. Но според природозащитниците няма такова изискване. Съгласно Закона за туризма се изисква в МИЕТ да бъдат депозирани скици на пистите в мащаб 1:5000. Точно в този мащаб се поддържат базите данни за собствеността на поземлените имоти в общинските служби по земеделие и гори. Трябва да се подаде молба, след което се получава скица на проект. Нещо повече - подробният устройствен план за нова, по-голяма ски зона на Алеко, който изготвяше "Витоша ски" АД, е в този мащаб - просто трябва да се отпечатат скиците, твърдят от Коалиция "За да остане природа в България." Законовото положение на Витоша и терените за ски на Алеко не са се променили с влизането в сила на новия Закон за горите. Пистите в Природен парк Витоша винаги са били държавни, а са публична държавна собственост от 1998 г с приемането на чл.10 ал.1 на Закона за защитените територии. Наредбата за категоризация на ски пистите е от 2005. Режимът за наемане на ливадите и пасищата в Природен парк Витоша, които са горски територии, ползвани за ски писти, е пренесен непроменен от стария в новия закон за горите.
Това, което се е променило е желанието на една фирма, с неясни собственици, да изнудва софийските туристи, скиори и сноубордисти, заявяват природозащитниците. Единственото правилно действие в отговор на това изнудване, според тях, е Столична общинска агенция за приватизацията да прекрати договора за приватизация на съоръженията поради неспазването му, тъй като в договора е записано, че фирмата не трябва да променя предмета на дейност, а реално дейност няма.

Коалиция "За да остане природа в България" предлага следните стъпки, които трябва да се предприемат, за да могат софиянци да карат ски на Витоша през идния зимен сезон:
1. Министър Найденов да изпълни законовото си задължение и да определи цени за наема на пистите
2. Собствениците на лифтове и влекове да сключат договор за наем за площите от Природен парк Витоша, които смятат да обработват
3. Собствениците на съоръжения да подадат молба до МИЕТ за категоризирането на пистите.

В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи. BlueLink.net оказва информационна и комуникационна подкрепа на коалицията.

Сподели