Продължава набирането на кандидати за Националната програма за 2015/2016 година на Българско училище за политика „Димитър Паница”

на Българско училище за политика „Димитър Паница”. Основната цел на програмата е да обучи и вдъхнови бъдещите създатели и изпълнители на обществени политики, да ги подготви с визия, знания и отговорност за ефективно управление и лидерство, основани на върховенството на закона, спазване на човешките права, отчетност и открит диалог. Повече информация за програмата можете да намерите на:
http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/info-1
Кандидатстването става онлайн чрез страницата на училището. Подробна информация и необходимите документи за номиниране и кандидатстване могат да бъдат намерени на:
http://www.schoolofpolitics.org/index.php/programs/nacionalna-programa/kandidatstvane
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в офиса на училището. Те ще попълват и тестове.
Първият курс на Националната програма 2016 ще започне през ноември.
Ако имате въпроси, моля свържете се с Мартина Костова – Програмен координатор в БУП, на mkostova [at] schoolofpolitics [dot] org

Сподели