Рекордна численост на червеногуши гъски по дунавското поречие

През последните няколко дни бяха проведени детайлни проучвания на зимуващите гъски в трансграничния район на река Дунав между румънското езеро Сухая и Свищовско-Беленската низина.

Известно е, че през ноември и декември този район е предпочитано място за струпването на няколко десетки хиляди големи белочели гъски по пътя им към традиционните зимовища в Приморска Добруджа. През деня гъските прекарват своето време в хранене по нашите полета, а вечер се прибират да нощуват в румънското езеро. Това показват данните от провеждания през последните десетина години мониторинг.

Измежду хилядите големи белочели гъски все по-често се забелязва световно застрашената червеногуша гъска (Branta ruficollis), която през последните няколко години е редовен зимен гост, а само за последните два дни числеността й достигна рекордните за района около 1000 индивида.

Освен мониторинга, експертите на БДЗП в района провеждат редовни срещи с местни ловци и земеделски производители за осигуряване на достатъчно добри условия за оцеляването на този застрашен вид. Сред най-сериозните заплахи за гъската са безпокойството в местата за нощуване, силната ловна преса и незаконен отстрел. Правилното управление на земеделските земи, където гъските намират достатъчно храна през тежките зимни месеци, е от същественно значение.

Кратко видео за зимуващите гъски може да видите тук.

Мониторингът на зимуващите диви гъски и работата с ловците и фермерите са ключова дейност по проект „Трансграничен модел за опазване на природата и устойчиво ползване на природните ресурси по течението на река Дунав”, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния 2007-2013.

За повече информация:
БДЗП-регионален офис Свищов
svishtov [at] bspb [dot] org

Сподели