Спряха еврофинансиране по съмнения за задкулисно прокарване на бизнес интереси на Емил Димитров

Европейската комисия /ЕК/ изиска спиране на харчовете по проекти в Етрополе и Сапарева Баня и разследване на редовността и съответствието им с финансовите правила на ЕС. В съобщение от 25.09.2012 комисарят по регионална политика на ЕС Йоханес Хаан заявява, че ЕК е наясно с двата случая на предполагаема злоупотреба с фондове в рамките на българската оперативна програма за околна среда /ОПОС/ за 2007 – 2013 и вече е инициирала проверка. Съобщението и на Комисията е в отговор на въпрос от депутата  Никос Хрисогелос, зададен на 20.07.2012 относно проектите:

      - на община Етрополе, по който се предвижда развъждане на ловния вид благороден елен в стопанства, свързани с депутата Емил Димитров; и

     - на община Сапарева баня, в рамките на който се изготвя екологична оценка на общ устройствен план /ОУП/ на Паничище, чрез който се прокарва бизнес строителство в границите на Национален парк Рила.

От отговора на Комисията е видно, че докато тече разследването ЕК е изискала от БГ да спре финансирането по двата проекта, което означава, че съмненията ни са основателни и са разбрани от ЕК, коментираха източници от Коалиция „За да остане природа в България.“ През  юли организации – членки на коалицията, внесоха отрицателни становища за ОУП на Паничище и предупредиха, че той прокарва отново върнатия през 2005 – 2006 от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ план на ски центъра "Паничище-Езерата-връх Кабул." "Още един опит за овладяване на общественни фондове за частни интереси е провален," коментира писмото на Комисията Димитър Велин, председател на Екоклуб 2000 и съучредител на BlueLink.net.

В питането на Хрисогелос до комисията се твърди, че подкрепените през 2012 г. от МОСВ проекти  за финансиране на проекти за опазване на околната среда в общините Етрополе и Сапарева Баня съдържат предполагаемо скрито финансиране за частни икономически интереси, в противоречие с правилата на ЕС за финансиране и държавно подпомагане. Проектът в Етрополе финансира възстановяването на два ловни вида, които не са предмет на защита в нито една от зоните по Натура 2000 в района. Един от тях е благородният елен (Cervus elaphus), който не присъства в нито един от анексите на Директива 92/43, за застрашените видове, докато една трета от територията на община Етрополе принадлежи на ловно стопанство „Елен,“ собственост на заместник-председателя на парламентарната комисия по земеделие и гори Емил Димитров, пояснява вносителят.
По отношение на проекта на община Сапарева Баня, Хрисогелос предупреждава, че екологичните изследвания, оценки на капацитета на туристическите зони, развитието на бизнес план за туризъм, като част от общия устройствен план, всъщност подпомагат частен бизнес проект за развитие на ски-курорт. По този начин еврофинансирането на практика допринася за намаляване на разходите на частния инвеститор, което противоречи на правилата на ЕС, заявява евродепутатът. „Ниското ниво на прозрачност, характерно за българската ОПОС води до приемането на проектни предложения, които не отговарят на правилата за финансиране на ЕС,“ констатира той.

Сподели       

Коментари

снимка на Eric
Eric каза: I was drawn by the heonsty of what you write