Туристическите бизнес паркове са сред мерките за устойчиво използване на екосистемните услуги по Черноморието

Създаването на туристически бизнес паркове е една от възможностите за устойчиво използване на екосистемите по Черноморието и услугите, които те предоставят от туристическия бизнес и местните общности. Предложението за създаването на такива паркове е една от мерките, обсъдени с представители на туристическия бизнес, кметове на общини и други заинтересовани страни по устойчивото използване на екосистемните услуги в региона.  Мерките са част от стратегия за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми, разработена по проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“.

Туристическите бизнес паркове имат за цел да интегрират устойчивото използване на екосистемните услуги в съществуващата в законовата рамка концепция за Организации за управление на туристическите райони. Целта е чрез парковете да се постигне синергия между представителите на туристическия бранш, селскостопанските и други местни производители, общините и местните общности.

Ключов елемент от концепцията за туристическите бизнес паркове е доброволното плащане за екосистемните услуги, разясни д-р Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма. Експертът уточни, че в редица държави в Европа тази практика съществува и се е доказала като работеща. До момента общините Бургас, Поморие, Шабла и Бяла са проявили интерес към реализирането на местни ТБП и други стратегически мерки за подобрено ползване на екосистемните услуги от бизнеса и местните общности.

„Широко разпространена е криворазбраната идея, че съществува конфликт между опазването на природата и осъзнаването на нейната стойност от една страна и печелившото развитие на бизнеса от друга страна”, заяви д-р Павел Антонов – ръководител на екипа за координация и комуникация със заинтересованите страни. Такова противоречие няма, а напротив – туризмът може да печели от устойчивото използване на природата и екосистемите, допълни още Антонов.

Стратегията за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми е един от ключовите резултати на проекта SPECIES, който се изпълнява по програма BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г под егидата на Министерство на околната среда и водите, с подкрепата на министерствата на туризма и регионалното развитие и благоустройството. Освен създаването на туристически бизнес паркове, стратегията включва правни, икономически и природозащитни инструменти, сред които: ограничаване на бийм-траленето, изработване на дефиниция за екосистемни услуги в законодателството и интегрирането им в процедурите по оценка за въздействие върху околната среда и др. Целта на всички тези мерки е да бъдат интегрирани в планирането на местно ниво, за което част от общините вече заявиха подкрепа, заяви д-р Пламен Пеев, експерт по законодателство и стратегии в проекта.

Срещи за популяризиране на стратегията бяха проведени с общините в Бургас,  Бяла, Каварна, Поморие и Шабла, както и с курорта Албена и други представители на туристическия бизнес по Черноморието. Сдружение за дивата природа “Балкани” изпълнява проекта в партньорство с фондация „БлуЛинк” и GRID-Арендал, Норвегия. Дейностите по проекта съдържат: анализ на правната и стратегическа рамка, оценка на въздействието на деградацията и фрагментацията на екосистемите върху туризма, работа и обучение с журналисти, срещи и ангажиране на заинтересованите страни и привличане на обществена и политическа подкрепа за приемането на Стратегията за устойчиво използване на черноморските крайбрежни екосистеми.

 

Запис от пресконференция в БТА, на която беше представено предложение за стратегията за устойчивото използване на екосистемните услуги по Черноморието: http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_jtxto0tm

 

Този текст е публикуван в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП или операторът на програмата не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: сдружение „За дивата природа БАЛКАНИ“, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.
 

Сподели