Туризмът по Черноморието печели от природата, като я опазва

Собственици на хотели са готови за конкретни стъпки към повишаване на печалбите в туристическия бранш от „услугите“ на природата. Това изясниха представители на бизнеса, общини, държавни институции и природозащитници, заинтересовани от устойчиво използване на екосистемни услуги по Черноморието.

Срещата се проведе в Поморие на 23.02.2016 г. и постави началото на четиридневен международен семинар, на който експерти от България и Норвегия оценяват състоянието на черноморските екосистеми и ползите от тях. Обменът е част от проект SPECIES: Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България, в рамките на програма на Министерство на околната среда и водите, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Устойчивите екосистемни услуги носят осезаеми ползи за бизнеса и обществото, създават нови работни места и подобряват местните икономики, обясни на срещата директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов. „Ако ги няма екосистемните услуги, туризмът деградира“, предупреди експертът. Драганов лансира идеята за въвеждане у нас на модела на т.нар. туристически паркове, по примера на Франция и Швейцария. Чрез него туризмът не само опазва природата, но и подкрепя предлагането на  местни продукти и услуги с високо качество.

Представителите на бизнеса препоръчаха екосистемите и предоставяните от тях услуги да бъдат дефинирани по закон като национално богатство, чието нарушаване застрашава националната сигурност. Според участниците, ползите от екосистемите трябва да бъдат остойностени прецизно, като опазването и доброто им управление станат част от стратегическите планове на общините и държавата. Концепцията за устойчиво ползване на екосистемните услуги да се възприеме в законите за туризма, водите, опазване на околната среда и устройство на българското Черноморие, гласи друго тяхно предложение. Тя вече успешно е интегрирана в закона за горите, подчерта д-р Пламен Пеев – международен експерт по политики и законодателство към проекта.

Домакин на срещата на заинтересованите страни в Поморие бе фондация „БлуЛинк“, която изпълнява проекта като партньор на Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и ГРИД-Арендал, Норвегия. Крайна цел на проекта е създаване на стратегия за устойчиво ползване на услугите, които крайбрежните екосистеми предоставят на бизнеса и местните общности.

 

Този текст е публикуван в рамките на проект „Секторни политики укрепващи ангажираността за подобряване на екосистемните услуги в България (SPECIES)“  по програма „BG03.03: Секторни политики за системно използване на екосистемните услуги“ към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Финансовият механизъм на ЕИП или операторът на програмата не са обвързани и не носят никаква отговорност за каквато и да било част от това съобщение. Цялата отговорност за съдържанието се носи от изпълнителите на проекта: Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, фондация “БлуЛинк” и ГРИД-Арендал, Норвегия.

Сподели