Заместник министър затръшна вратата на ековедомството пред неудобни природозащитници

Ден преди повторното разглеждане на скандалния проект за зладодобив край Крумовград, заместник министърът на околната среда и водите Евдокия Манева отново предотврати участие на критични граждански гласове в заседанието на Висшия екологичен експертен съвет /ВЕЕС/ към МОСВ.

Висшият експертен съвет отново решава за златото в Крумовград без представителите на активните еко-организации днес.

Избраните чрез платформата http://vote.bluelink.net граждански представители Андрей Ковачев /Сдружение за дивата природа Балкани/ и Димитър Василев /Еко-клуб 2000/ не са допуснати то заседанието по процедурни причини, описани в писмо от Евдокия Манева до оператора на платформата БлуЛинк.

Формалните причини за недопускане на двамата избранници на гражданската общност, изтъкнати от заместник-министъра, са основани на спорни регламенти, въведени от МОСВ едностранно, въпреки многократните сигнали, че в тях се съдържат дискриминационни изисквания спрямо конституционните права на експертите и поставят гражданските представители в неравноправно положение спрямо останалите членове на тези органи. За неправителствените природозащитни организации е обезпокоително също, че новите регламенти на държавната институция, призвана да опазва околната среда в България, и последващите действия на Евдокия Манева, се режисират под диктовката на формации като НГС „Природата за хората”, които са сформирани за да обслужват лични и корпоративни бизнес интереси, в противодействие на активната гражданска природозащитна общност. Член на управата на НГС „Природата за хората” са бизнесмени, обществени особи, както и действащ член на правителството, нямащи нищо общо с опазването на околната среда.

“Решението на Евдокия Манева превръща МОСВ в маша на олигархически и корпоративни интереси, които целенасочено се стремят да подменят гражданското представителство с нарочно култивирани от тях псевдо-граждански креатури”, коментира единият недопуснат до заседанието на съвета представител Димитър Василев. Днес Василев и Ковачев за пореден път правят опит да заемат полагащото им се място на легитимно избрани граждански представители във ВЕЕС.  Василев бе арестуван пред вратите на МОСВ при предишния такъв опит през 2006 г. Тогава съветът в негово отсъствие даде зелена светлина на проекта за златодобив край Челопеч. Днес ВЕЕС разглежда върнатото от министър Нона Караджова предишно разрешение на проекта край Крумовград. Василев и Ковачев са сред учредителите на гражданската коалиция „България без цианиди”.

„МОСВ не е бащина къшурка на нашенски и чуждестранни бизнес-играчи, които ламтят за ресурсите на българската природа. То е държавна институция, призвана да опазва природата и обществения интерес,” зяви вторият неприет граждански представител Андрей Ковачев. Участието на Ковачев в ръководството на политическа партия „Зелените” стана повод за отстраняването му от ВЕЕС чрез скандалните промени в правилниците за гражданско участие, приети от МОСВ. На 11.10.2011 г. БлуЛинк сезира Комисията за защита от дискриминация и препоръча на МОСВ да оттегли спорните регламенти и да ги преработи в рамките на открит консултативен процес, в духа на европейските норми за гражданско участие и конвенцията от Орхус,  при пълното и равноправно участие на представителите на гражданската общост.

Опитите за селективно отстраняване на легитимно избрани представители от страна на МОСВ осигуряват комфорт и неприкосновеност на “инвеститори,” доказали неспособността си да спазват правилата и концесионните изисквания на държавата и МОСВ, заяви Ковачев. Практиката на еко-ведомството да решава въпросите по въздействието върху околната среда на проекти като тези за златодобива в Крумовград и Челопеч в отсъствието на критични граждански гласове, хвърля сянка върху имиджа на България. Тя стана причина страната ни да бъде  цитирана като пример за отстъпление от духа на европейските процеси и Орхуската конвенция от представителката на пан-европейската НПО мрежа Саша Габизон по време на пленарна сесия на Седмата министерска конференция „Околна среда за Европа”, провела се в Астана на 21 – 23.09.2011 г.

Допълнителна информация

Платформата за НПО представителство е механизъм, разработен съвместно през годините от широк кръг представители на неправителствената природозащитна общност, който действа по вътрешни правила, с които всички регистрирани НПО участници са декларирали съгласие с акта на присъединяването си. БлуЛинк е оператор на платформата и не може да прилага правила различни от утвърдените от природозащитната еко-общност чрез НПО Групата за избори, и правила противоречащи на българското и международно право.

БлуЛинк е гражданска информационна мрежа с идеална цел, която предоставя подкрепа на граждански организации и движения, с цел да подобри прозрачността, откритостта, широкото гражданско участие, усилването на действащото гражданско общество, демокрацията и опазването на природата в България. БлуЛинк търси солиден партньор в лицето на МОСВ за постигането а тези цели, но поведението на заместник министър Евдокия Манева ни отдалечава от тях, коментира БлуЛинк.

Конвенцията на UNECE от Орхус, подписана през 1998 г. и ратифицирана от България регламентира правото на обществеността на достъп до информация, участие при вземането на решения, и достъп до правосъдие по въпросите на околната среда. Конвенцията е част от законодателството на Европейския съюз.

За повече информация:  Андрей Ковачев, СДП „Балкани”, тел. 0887 788 218 и Павел Антонов, член на УС, БлуЛинк – Мрежа за гражданско действие, телефон 0888 704 661, е-поща office [at] bluelink [dot] net.

Сподели