"Заражел": НКЖИ дарява земята под демонтираната кръгова релса на София

Започната е процедура за дарение на трасето на демонтираната част от софийската околовръстна ж.п. линия между Хладилника, Гара Пионер и Слатина, съобщи  Дружество за ЗАпазване и РАзвитие на ЖЕЛезницата - "Заражел"ООД.  Според съобщението, разпространено на 08.02.2013, Национална компания за железопътна инфраструктура /НКЖИ/ възнамерява да прехвърли на Община Столична терените, по които до скоро преминаваха влакови композиции. Според "Заражел" общината не е проявила интерес към проект на НКЖИ за развитие на ЖП Възел София.

Евентуално дарение би било в пълно противоречие с гражданските искания за съживяване на кръговата градска железница в София, както и проявен интерес от страна на бизнес предприятия към експлоатацията й за стопански цели, твърдят от "Заражел." От дружеството са предоставили обосновка за превръщане на градската железница на столицата в линия със слънчева електрификация. Според тях има и обосновка на Изпълнителна Агенция "Железопътна Администрация" за ползване на кръговата железница.

"Настояваме за спешни предложения за координиране на действия за прекратяване на процедурата, която е част от ликвидацията на Българските Железници и България!" заявява Пламен Минев, член на инициативния комитет на "Гражданско движение за обществен и релсов транспорт" и управител на Дружество за ЗАпазване и РАзвитие на ЖЕЛезницата - "Заражел"ООД. Запитване за допълнителна информация по случая бе внесено в НКЖИ по-рано днес и техен отговор ще бъдат споделени незабавно.

Сподели