Зелена трансформация на практика: термопомпата от личен опит

Докато защитниците на въглищата у нас настояват, че зелената трансформация трябва да почака, по света новите чисти и икономични технологии продължават да разбиват митове. Дори европейската въглищна столица Полша бавно сменя посоката. През 2022 постави рекорд от 120% ръст в продажбите на термопомпи и успя да привлече инвестиция от 300 млн. евро за производство на такива технологии в страната.

По последни данни термопомпите в Европа са вече 17 милиона, което покрива 11% от сградния фонд на континента. Тенденцията е в следващите години навлизането им да се ускори двойно, като до 2030 с такива инсталации ще се сдобият още 30 милиона сгради. Всичко това се отразява и върху пазара на труда. 

Към 2020 г. зелените работни места, свързани само с термопомпиази технология са точно 318 800, но бързо се увеличават. Напълно измерим е и ефектът върху климата. Оценките сочат, че глобалният ръст във внедряването на термопомпи може да намали въглеродните емисии с най-малко 500 млн. тона до 2030. Или колкото парниковите газове от всички автомобили в Европа за година.

Термопомпите са все по-търсени и в България. Заради растящите цени на енергията те навлизат бързо, тихо, без политически протекции и по силата на чисто пазарни механизми. Към момента са най-ефективното, дългосрочно и екологично решение за отопление, подгряване на вода и охлаждане.

Румен Карамихалев е с 30-годишен професионален опит в шведската стоманопроизводителна индустрия. Особено горд е с енергоефективната си дървена къща, която наскоро успява да построи за семейството си в покрайнините на София. Прилага редица зелени технологии - термопомпа, фотоволтаични панели, локална пречиствателна станция. Цялостната инвестиция се оказва два пъти по-ниска от стойността на апартамент в столицата, а скандално ниските разходи за електричество го вдъхновяват да създаде и Фейсбук групата "ЕКО(логично), ИКО(номично) или и двете?". Тук ще разгледаме неговите практични аргументи за избор на подходяща технология.

На първо място, изборът на термопомпа е индивидуален процес, който трябва да отчете площта и кубатурата на жилището, броя на обитателите, техните навици, качеството на топлоизолацията, големината на прозорците, типа дограма и други. Правилният избор ще доведе до оптимално съотношение между първоначална инвестиция и текущи разходи за отопление/охлаждане. Най-важният параметър тук е коефициентът на преобразуване (Coefficient of Performance – COP). Това е съотношението между произведената енергия (топлина или охлаждане) и вложеното електричество. Колкото по-висок е COP, толкова по-ефективна е инсталацията. Предстои да разгледаме отделните типове термопомпи според предимствата и недостатъците им, видени през личния опит и проучванията на Румен Карамихалев.

 

1. Термопомпа тип „въздух-въздух“

Като начин на работа тези термопомпи са идентични с широко разпространените климатици. Сдвоена система кондензатор/изпарител прехвърля въздух отвън с необходимата температура във вътрешните помещения. Те са с най-ниска цена, но и с най-големи текущи разходи поради най-ниския COP (Coefficient of Performance). В същото време те са и най-разпространени. При тях COP е средно около 2 - 2,5.

Предимства:

- ниска първоначална инвестиция;

- бърз и лесен монтаж;

- бърза промяна на температурата в помещенията.

 

Недостатъци:

- нисък COP;

- затруднена работа и нисък COP при твърде високи и ниски температури;

- обдухването на помещенията понякога причинява дискомфорт.

 

2. Термопомпа тип „въздух-вода“

 

 

При тях външното тяло работи на същия принцип както при „въздух-въздух“ и затова предоставят същия COP. Основната разлика е, че вместо вътрешно тяло, топлината/охлаждането се извършва чрез тръбна мрежа с вода по пода или до радиатори/конвектори.

Предимства:

- Стабилно и комфортно темпериране на целия обем на помещенията при инсталация под пода;

- Съществено предимство е, че в комбинация с фотоволтаични панели те по същество през зимата могат да служат като топлинен резервоар, заменяйки донякъде акумулаторите чрез натрупване на произведената през деня енергия от соларните панели във вид на топлина в системата на къщата;

- Mоже да се свърже да подгрява и бойлер;

- Ако вече имате инсталирана радиаторна система за отопление с котле, може да спестите доста от първоначалните разходи, използвайки наличната вече тръбна разводка и радиатори.

Недостатъци:

- Нисък COP при по-висока цена спрямо помпите „въздух-въздух“ със същата мощност;

- По-бавна промяна на вътрешната температура.

 

3. Термопомпа тип „земя-вода“

 

 

При тези термопомпи в земята хоризонтално или вертикално се закопават тръби, запълнени с метанол или гликол, които извличат топлина от разликата между сравнително постоянната температура на земята след дълбочина 2 м (10-14 м) и околната среда. А в дома, както и при “въздух-вода” необходимата температура се поддържа най-често чрез мрежа от тръби с вода под пода, въпреки, че за тази цел е възможно да се ползват и конвектори/радиатори.

Предимства:

- Благодарение на сравнително постоянната температура под земята е с доста висок COP, което може да компенсира по-високата цена за инсталация на системата. COP е около 4, но при подово отопление може да стигне над 5;

- Доста по-ниски експлоатационни разходи и по-дълъг живот, по-високият COP определя по-нисък разход на ток и двата кръга не се нуждаят от поддръжка, а поддръжката на блока за управление е практически минимална;

- Работата на помпата не зависи от дебита на подземна вода;

- Няма риск от замръзване на външното тяло, тъй като такова няма, а тръбите под земята по принцип не могат да замръзнат;

- Няма риск от запушване на външните тръби;

- Може да се свърже да подгрява и бойлер с температура на водата до 55-60 градуса;

- Стабилно и комфортно темпериране на целия обем на помещенията при подово отопление;

- Съществено предимство е, че в комбинация с фотоволтаични панели те по същество през зимата могат да служат като топлинен резервоар, заменяйки донякъде акумулаторите чрез натрупване на произведената през деня енергия от соларните панели във вид на топлина в системата на къщата;

- Ако вече имате инсталирана радиаторна система за отопление с котле, може да спестите доста от първоначалните разходи, използвайки наличната вече тръбна разводка и радиатори.

Недостатъци:

- По-висока цена на инсталацията спрямо помпите на външен въздух със същата мощност (около 2 пъти);

- При хоризонтален сондаж за външния кръг е необходим двор с площ до 2 пъти по-голяма от отопляемата площ на къщата. Възможен е и вертикален сондаж, но обикновено това струва повече;

- По-бавна промяна на вътрешната температура в сравнение с термопомпите въздух-въздух.

 

4. Термопомпа тип „вода-вода“

 

 

При тези термопомпи се правят 2 сондажа до водоносния слой под инсталацията, един за изпомпване на водата за извличане на температурната разлика и втори – за връщане на отработената вода под земята. Принципът на работа е както на помпите „земя-вода“, но те могат да предложат по-висок COP. Все пак трябва да се има предвид, че параметрите им на работа зависят от дебита и температурата на подземната вода.

Предимства:

- Най-висок COP, средно 4.5 – 5;

- Доста по-ниски експлоатационни разходи, най-високият COP определя по-нисък разход на ток, вътрешният кръг не се нуждае от поддръжка;

- Не се изисква наличие на голям двор, достатъчна е и площ до 50-100 м2;

- Няма риск от замръзване на външното тяло, тъй като такова няма, а тръбите под земята по принцип не могат да замръзнат при постоянен проток на вода;

- Може да се свърже да подгрява и бойлер с температура на водата до 55-60 градуса;

- Стабилно и комфортно темпериране на целия обем на помещенията при инсталация под пода;

- Съществено предимство е, че в комбинация с фотоволтаични панели те по същество през зимата могат да служат като топлинен резервоар, заменяйки донякъде акумулаторите чрез натрупване на произведената през деня енергия от соларните панели във вид на топлина в системата на къщата;

- Ако вече имате инсталирана радиаторна система за отопление с котле може да спестите доста от първоначалните разходи, като се използва наличната вече тръбна разводка и радиатори.

Недостатъци:

- Тази термопомпа не е приложима винаги и навсякъде, тъй като за външния кръг е необходимо да се достигне воден слой с определен дебит и за предпочитане на неголяма дълбочина и ефективността на помпата в голяма степен зависи от дебита на водата;

- По-висока цена на инсталацията спрямо помпите на външен въздух със същата мощност (около 2 пъти);

- Цената на инсталация е приблизително еднаква или близка до цената на помпите „земя-вода“;

- Практически могат да се инсталират само в къщи, изисква се площ, макар и малка за външните сондажи;

- По-бавна промяна на вътрешната температура в сравнение с термопомпите въздух-въздух;

Както казахме още в началото, всяка сграда е много специфична и е трудно да се направи принципна оценка на инвестиционната ефективност. За да се радваме на комфортна температура и ниски сметки обаче, най-важно е да инвестираме първо във висока енергийна ефективност на дома, с подходящи топлоизолации, прозорци, дограми. Така и необходимата мощност за отопление/охлаждане ще е по-ниска, а с това ще са по-ниски както експлоатационните, така и капиталовите разходи за подходящата термопомпа. Ако все пак енергийните Ви нужди остават високи – смята Румен Карамихалев – със сигурност оптималното решение за Вас е термопомпа с висока начална стойност, но и с висок COP. При всички положения е препоръчително да се посъветвате със специалист и с фирма, която предлага всички видове термопомпи. Да обсъдите вашия дом, възможните решения, да калкулирате времето за изплащане на инвестицията и да направите своя информиран избор.

Ако живеете в апартамент можете да инсталирате термопомпа „въздух-въздух“ или „въздух-вода“. Ако жилището е ново, по-подходящо е да се инвестира във “въздух-вода”, въпреки че и при съществуващо жилище бихте могли да инсталирате конвектори. Най-евтината опция, естествено е „въздух-въздух“ с нейните плюсове и минуси. Ако живеете в къща по-подходящи са помпи „земя-вода“ или „вода-вода“, в зависимост от наличието на подземни води.

При добро планиране с термопомпа тип “земя-вода” или “вода-вода” в студените зимни месеци може да постигнете общ разход за отопление и подгряване на вода от около 1 лев на квадратен метър. Ако към тази технология добавите и соларни панели – какъвто е личният опит на Румен Карамихалев - разходът за ток през определени дни, дори при работещи други уреди, може да падне до нула.

Технологиите са тук, цените им падат, а качеството, ефективността и професионалният опит за монтажа и поддръжката непрестанно се повишават. Освен за природата, за климата и за света като цяло, можем спокойно да кажем, че Зелената трансформация е правилният път и за всяко отделно домакинство. За това не спирайте да се информирате, калкулирайте и инвестирайте разумно.

Сподели