Качествени работни места във въгледобива и след него - случаят на Перник

Дата: 
Thu, 2021-12-09 12:00 - 16:00

Кръглата маса "Качествени работни места във въгледобива и след него - случаят на Перник" ще се проведе на 9 декември 2021 г. в Двореца на културата в Перник от 12 до 16 ч.

В рамките на проект на фондациите Фридрих Еберт и БлуЛинк за изследване на потенциала за взаимодействие между политиките за опазване на околната среда, социалните и човешки права и техните застъпници, кръглата маса има за цел да разгледа преплитането и взаимодействието между зелените и социални приоритети в процеса на изход от въгледобива в конкретните условия на гр. Перник.

Характерно за Перник е, че за разлика от други региони на страната, тук залежите от въглища са на изчерпване, а условията за живот и околната среда са силно увредени от десетилетията въгледобив. Преходът е неизбежен. Въпросът, на който ще търсим отговор, е как да се постигне едновременно подобрение на средата и създаване на качествени работни места.

Представители на местната общност в Перник ще представят ситуацията, ще обрисуват проблемите, и ще поставят належащите въпроси. Ще чуем сравнителен преглед на опита с изхода от въглищата в други европейски страни със сходни и не до там сходни условия на българските. След това експерти с различен профил ще споделят информация, различни предложения и възможности за постигане на желания резултат, ще анализират пречките и ще посочат конкретни стъпки за действие. Дискусията ще разгледа възможностите за използване на публичния и частния сектор за постигане на трайна заетост и подобрена околна среда за жителите на региона, и ще се фокусира върху процеса на рекултивацията като възможност. 

Модераторите Жана Цонева и Павел Антонов ще съчетаят опита си в анализ на социалните и леви политики и и ще се постараят да насочат процеса в максимално полезна посока, така че да извлекат от него конкретни изводи и препоръки за последващи действия за постигане на желаната цел в гр.Перник и региона.

Кръглата маса има творчески и работен характер. Тя се провежда в среда на добронамереност и сигурност за участниците. Дискусията ще бъде публична, тя ще бъде записана, а изводите и аналитичните препоръки - публикувани от БлуЛинк и направени достояние на медиите и разпространени в социалните мрежи. Но основната цел на процеса е да даде тласък на взаимодействие между различните заинтересовани страни за практически полезни резултати.

Кръглата маса ще бъде хибридно събитие, позволяващо едновременно присъствено и дистанционно участие в интернет. Тя отговаря на всички приложими изисквания и мерки за ограничаване на Ковид пандемията, като за участие се допускат само участници с валидни зелени сертификати. Всички организатори също имат зелени сертификати. Дистанционното участие ще бъде осъществено чрез Zoom на този линк.

Участниците се очаква да присъстват на живо, като при обоснована необходимост, фондация БлуЛинк може да покрие разходите им за бърз антигенен тест не по рано от 48 ч. преди събитието. Молим за потвърждение в отговор на поканата в срок до 8 декември 2021 г.

За контакт: Ксения Вахрушева, мениджър проекти, БлуЛинк, ksenia [at] bluelink [dot] net, +359886841706. 

Сподели