Конференция „Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие” в Пловдив

Дата: 
Mon, 2023-03-27 09:00

Българска платформа към Европейско женско лоби организира конференция „Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие” на 27 март 2023 г. от 9:30 ч. в Пловдив, хотел "Ърбън". Събитието ще обедини представители на академичната общност, български институции, медии и експерти от гражданското общество, които работят на първа линия в борбата с насилието срещу жени.

В България изключително сериозният проблем с насилието над жени продължава да бъде неглижиран. По неофициални данни в страната ни от началото на 2023 г. само за два месеца - януари и февруари, са убити най-малко 8 жени. Официални данни липсват. Изследване на Националния статистически институт, направено сред 5800 жени на възраст между 18 и 74 години, сочи, че 11.9% от тях са преживели поне един случай на физическо или сексуално насилие някога през живота си, а 20.5% са преживели един или повече случаи на насилие от интимен партньор. Особено тревожен е фактът, че младите жени (на възраст между 18 и 29 години) са изложени на най-голям риск от насилие от интимен партньор - всяка трета жена в тази възрастова група е била насилвана от настоящ или бивш партньор (36.3%).

Тези данни показват липсата на ефективни мерки в страната ни, които да противодействат на агресията и насилието над жени и момичета, включително и срещу домашно насилие. Всичко това създава предпоставки да живеем в реалност, в която всеки е потенциално застрашен и може да бъде системно малтретиран психически и физически и това се толерира, мълчаливо или дори гласно. Участниците в конференцията на 27 март ще обсъдят настоящите политики и предизвикателствата пред България за справяне с насилието над жени. Конференцията е продължение на усилията ни да създадем от България и Европа място, където всяка жена и всяко момиче живее спокойно и без страх от насилие, а всяко дете живее, без да е свидетел на насилие в семейството.


 

Сподели