Кръгла маса „Превенция на насилието чрез образование“

Превенция на насилието чрез образование
Дата: 
Mon, 2017-11-27 10:00 - 13:00

Български фонд за жените организира кръгла маса на тема „Превенция на насилието чрез образование“ на 27 ноември 2017 г. (понеделник) от 10.00 до 13.00 часа в  „Червената зала“ на Център за култура и дебат „Червената къща“. Тя е заключителното събитие по проект „Повишаване чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“, чрез изграждане на капацитет у учители за превенция и работа по темата“, финансиран от Министерство на правосъдието и отбелязва Международната кампания на ООН „16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола“ (25 ноември – 10 декември).

Статистиките сочат, че в България всяка четвърта жена е жертва на домашно насилие, а според доклад на фондация „Партньори – България“ от септември 2016 г. цифрата е още по-притеснителна – една от три жени търпи всекидневно насилие вкъщи. Това оставя тежък психологически отпечатък върху хилядите деца, свидетели на различни видове агресия в дома. Огромен е рискът те да приемат за нормално всекидневно случващото се насилие, защото не познават друга реалност, както и да пренесат агресията от вкъщи в училище. В отговор на тези стряскащи статистики, през април 2016 г. България подписа Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) – фундаментален документ за справяне с проблема, който съдържа редица препоръки, мерки и конкретни действия. Именно образованието за повишаване на чувствителността на подрастващите по проблема „домашно насилие“ е най-добрата, дългосрочна и устойчива  превенция на насилието, според Конвенцията.

Целта на кръглата маса е да предостави платформа за конструктивна дискусия и да насърчи устойчивото партньорство между заинтересованите институции, които да споделят повече за своята работа за превенция на насилието в дома и агресията в училище. Темата „Превенция на насилието чрез образование“ е в духа на тазгодишния призив на 16-дневната кампания срещу насилието, който гласи: „Заедно можем да спрем насилието, основано на пола, в образованието! (“Together We Can End GBV in Education!”). Основният фокус на кампанията тази година е за застъпничество, насочено към институционални, правни и политически промени, т.е. за създаване на ефективни закони и политики и работещи институции, които успешно да адресират и предотвратяват насилието, основано на пола, в образованието. Поканени за участие в кръглата маса са:

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Десислава Ахладова, заместник-министър на правосъдието
Мая Манолова, омбудсман на Република България
Светлана Михайлова, учител
Станимира Хаджимитова, джендър експерт и директор на фондация „Джендър проект в България“
Надежда Дерменджиева, директор на Български фонд за жените и модератор на кръглата маса


По време на събитието ще бъдат представени резултатите от проекта, насочен към превенция на насилието в училище и у дома чрез повишаване на чувствителността към проблема при децата и педагозите, изпълняван от БФЖ, в рамките на който беше създадена пилотна учебна програма за всички степени на българското основно и средно образование и Наръчник в помощ на учителя за работа по темата „домашно насилие“. С нея бяха запознати близо 80 учители от областите София, Плевен и Стара Загора, които участваха в обученията на БФЖ за повишаване на чувствителността по проблемите на неравнопоставеността и насилието, основано на пола.

За повече информация и предварителна регистрация за запазване на място в залата, моля свържете се с нас на office [at] bgfundforwomen [dot] org или на тел. 02/986 47 10. Включете се и онлайн във фейсбук събитието тук – https://www.facebook.com/events/346584082473071/

Проектът се изпълнява по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. No 93-00-516/21.12.2016., сключен с Министерство на правосъдието.

Сподели