Работилница за регионални журналисти, посветена на климата, набира участници до 12 ноември

Дата: 
Mon, 2023-11-27 11:00 - Tue, 2023-11-28 00:00

Министерство на околната среда и водите (МОСВ), с подкрепата на Фондация "БлуЛинк”, кани журналисти, работещи на регионално ниво, да участват в двудневна работилница, посветена на човешките истории зад климатичните промени, както и предстоящото българско участие в Конференцията на ООН за климатичните промени (COP 28) в Дубай.

Кога: 27 - 28 ноември (понеделник-вторник), 2023 г.
Къде: Министерство на околната среда и водите в София, заседателна зала, ул. „Уилям Гладстон” № 67, ет. 1. /ден 1/; и Дом на Европа, ул. “Г. С. Раковски” № 124, ет. 3, София /ден 2/.

За кого: Събитието е предназначено за журналисти от регионални и местни медии, които имат професионален интерес към проблемите, свързани с измененията на климата и желание да споделят опит и придобият нови познания. 

Съдържание:  Журналистите ще участват в модериран работен процес по метод, разработен от “БлуЛинк” в партньорство с бивши климатични репортери от британските The Guardian, Financial Times, BBC и др. Участниците ще имат възможност да:

  • Обменят опит и умения в разследването и отразяването на комплексните проблеми на климата с колеги журналисти;
  • Идентифицират нови теми и регионални аспекти на темата;
  • Получат нова и задълбочена информация за климатичните промени и политиките за адаптация от експерти на МОСВ, учени и застъпници за климата в навечерието на 28-мата конференция на ООН по изменението на климата (COP 28);
  • Посетят Националната кръгла маса “Климатични права -  стратегическа, законодателна рамка и възможности за приложение на национално и местно ниво” с участието на министъра на околната среда и водите Юлиян Попов, експерти на МОСВ и други институции, общини, бизнес и НПО;
  • Зададат въпроси и да направят интервюта с експерти, представители на институции и общини, бизнеса и неправителствени организации.

 

За участие: Желаещите да се включат в журналистическата работилница журналисти, могат да заявят интерес, като попълнят формуляр за регистрация преди 12 ноември 2023 г. Приоритет ще получат кандидати с демонстриран интерес към локалните аспекти към измененията на климата. Участниците могат да бъдат както служители на средства за масово осведомяване, отразяващи регионални и местни проблеми, така и журналисти на свободна практика. Студенти и журналисти в начален стадий на кариерата могат да кандидатстват, ако демонстрират солиден професионален интерес. Окончателно потвърждение ще получите до 16.11.2023 на посочен от Вас имейл адрес. Моля, не чакайте крайния срок, тъй като селекцията ще се провежда в оперативен порядък и местата може да се запълнят по-скоро!

Условия: Разходите за пътуване, настаняване и храна в София ще бъдат покрити от Фондация “БлуЛинк”, стига това да не противоречи на етичните правила на медиите, които ги командироват. Организаторите насърчават използване на обществен, релсов и споделен транспорт.

Запитвания: Можете да потърсите уточнения по съдържанието и целите на програмата на адрес pavel [dot] antonov [at] moew [dot] government [dot] bg или тeл.0888 704661 от Павел Антонов, PhD - бивш главен редактор на списание Green Horizon на Регионалния център за околна среда за Централна и Източна Европа,  управляващ редактор на мрежата “БлуЛинк” и съветник за връзки с гражданското общество на министъра на околната среда и водите.

Програма: Вижте програмата на работилницата тук.

Във визията е използвано изображение на Rochak Shukla от Freepik

 

 

 

Сподели