С образи и думи 2: задълбочаване в графичното фасилитиране

Дата: 
Thu, 2018-03-29 09:30 - 18:00

За Земята продължава да търси пресечните точки между неформалното образование и визуалното мислене чрез второ събитие в тази посока.
Каним ви да се включите в еднодневно обучение за задълбочаване на уменията в сферата на графичното фасилитиране с фокус върху работата с групи, предварителната подготовка на визулани материали, планиране на сесии с методите на визуалната комуникация и работа върху ваш личен проект.
Обучението ще ни срещне с опитни и дългогодишни практици, които са убедени, че графичната фасилитация стимулира обмена на идеи, приобщава участниците, ангажира групата и повишава удовлетворението и качеството на резултатите от всяко едно събитие.

КАКВО ще се случи?
Ще стъпим върху базови познания за ползване на основните графични форми, цветове, изобразяване на символи, хора и процеси и ще изследваме възможностите, които те предоставят, за обогатяване на уменията за фасилитация на групови процеси.

АКЦЕНТИ:
- Развитие на умения за изразяване на идеи с повече яснота и въздействие
- Запознаване с принципите и техниките на графично фасилитиране на срещи и събития
- Усвояване на различни техники и методи за дълбоко слушане, разработване на сценарий, темплейт и създаване на мощни визуализиаци
- Уверено използване на прости образи и графики като начин за разчупване на конвенционалното мислене и разгръщане на потенциала на групата в обучения, срещи и събития, които участниците фасилитират

ТЕМИ:
- Графично фасилитиране: Защо? Кога и къде?
- Ключови умения на графичния фасилитатор: активно слушане и синтез на информация; умело задаване на въпроси; метафорично мислене и визуален речник; рисуване, бързина на рисунката, техники
- Структуриране на програма чрез метода на графичното фасилитиране: типове сесии (за решаване на проблем, за взимане на решение, за изграждане на визия и т.н.); различни формати на групови дискусии; инструменти и техники в графичното фасилитиране
- Управление на групови процеси: създаване на креативна и позитивна атмосфера; справяне с негативни нагласи; ангажиране и включване на аудиторията
- Прилагане на наученото: разработване и водене на сесия по метода на графичното фасилитиране; обратна връзка и практически напътствия

ЗА КОГО е обучението?
- Обучители, треньори, ръководители на екипи и мениджъри
- Визионери и ръководители на стратегическото планиране
- Ръководители на проекти или координатори
- Tворчески настроени ентусиасти, които искат да развият нови умения за работа в група
- Учители и преподаватели в системата на формалното образование

СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО участниците ще си тръгнат, снабдени с:
- Множество техники и инструменти, както и готови идеи, които да приложат в своята работа, комуникация, презентации, интеракции с хора
- Свой собствен визуален стил и речник от метафори, които да използват както в малък формат (при водене на записки, планиране), така и на флипчарти, големи дъски и пана
- Мотивация и ентусиазъм да създадат впечатляващо и запомнящо се преживяване за групата и/или екипа, които фасилитират

КОЙ ще ни обучава?
- Росица Христева от Speak To Inspire: бизнес консултант, треньор, графичен фасилитатор и коуч
Темата, свързана с това как да направим идеите си ярки, живи и вдъхновяващи, вълнува Росица от близо 10 г. Вярвайки, че визуализирането ангажира и улеснява хората да разберат и запомнят нашите концепции, тя е обучила повече от 200 професионалисти от най-различни бизнес и обществени сектори да използват символи, образи, цветове и метафори в своите работни срещи, обучения, презентации, коучинг практика, работа с клиенти и екипи, записки и планиране. Росица прилага успешно техниките за визуализиране в графично фасилитиране на групови и екипни сесии, които тя води.

- Константина (Ина) Ленчева: бизнес треньор и професионален фасилитатор
Константина е автор и треньор на много тренинг програми в
областта на личностното развитие и мениджърските
умения. Нейната експертност е в областите на управление на хора, обслужване на клиенти, справяне с конфликти, асертивност, автентична комуникация.
В последната година Константина работи интензивно в областта на графичното фасилитиране. Любовта й към рисуването датира още от гимназията, когато тя изучава четири години графика. През дългогодишния й опит като треньор и фасилитатор осъзнава, че най-краткия и вдъхновяващ път към умовете и сърцата на участниците е не само чрез словото, но и картината, което Ина прилага постоянно в работата си.

КАКВО е осигурено?
- Всички материали, необходими за обучението
- Допълнителни материали за последващо развитие и надграждане на уменията
- Приятна творческа среда
- Вдъхновяващи обучители
- Освежаващи напитки и подкрепящ креативната енергия обяд

КАК мога да участвам?
Можете да заявите участие като се регистрирате тук до 23 март: https://goo.gl/forms/nLQfsPbcqDwsyk9E2
Местата са ограничени до 20 и записвания се приемат до запълването им.

ТАКСА
Участието е срещу дарение от 70 лева, с което покриваме част от разходите за курса. Сумата се заплаща предварително по банков път. Подробности ще намерите в регистрационния формуляр. Благодарим.

"С образи и думи 2: задълбочаване в графичното фасилитиране" се случва в рамките на проекта „Училище за устойчиво развитие и активизъм“ на За Земята и Приятели на Земята Европа. Той цели да насърчи използването на неформални методи за екологично образование с акцент върху практически знания и изграждане на информирана гражданска позиция по глобални теми, които засягат хората и природата.
Проектът е съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на тази публикация е на За Земята. Предоставените материали и информация не отразяват гледната точка на Европейския съюз.

Сподели