Кръгла маса: честната журналистика зависи от самите нас

Правенето на качествената журналистика зависи в най-голяма степен от самата гилдия стана ясно по време на дискусията „Укрепване на независимата журналистика в обществен интерес“. Темите, които залегнаха в основната част от обсъжданията първо сред академиците и журналистите, а в впоследствие и след коментари от страна на публиката, бяха свързани с възможностите за регулация и саморегулация на медиите, ролята на журналистическата гилдия, журналистическото образование, медийната грамотност на аудиторията и икономическото измерение на всички тези проблеми.

По темата за регулацията и саморегулацията проф. Нели Огнянова отбеляза, че според нея има задачи, които могат да се предоставят изцяло на саморегулирането, но има и задачи, които по-скоро са свързани с ко-регулиране и не могат без известна подкрепа от страна на държавата. Тя посочи и четири полета, в които трябва да има разработени критерии с участието на журналистите, за да може медийният сектор да се ползва от публичен ресурс. Това са: фонд „Култура“ като първостепенен разпоредител с бюджетни средства, в който да има раздел „Медии“; разпределянето на държавни и общински средства към медиите, където трябва да бъдат установени ясни критерии; прозрачността при използването на средства за информационни кампании по европейски програми; и новите Оперативните програми при които отново има медийна част.

По темата за саморегулацията Алексей Лазаров допълни, че тя се осъществява като саморегулация на издателите, откъдето идват голяма част от проблемите. Лазаров сподели, че саморегулацията има смисъл и работи, когато критична маса хора се организира и разбере да създаде помежду си правила, които да спазва и да налага някакви санкции на онези, които понякога ги нарушават. Венелин Петков пък изрази скептицизъм към подобни инициативи за саморегулация като изтъкна като основен проблем, че самите хора, които участват в професията си нямат доверие едни на други.За да могат хората да излязат от естественото състояние на всеки срещу всеки алтернативите са въвеждане на стандарти чрез държавни гаранции за спазването  им или трябва да се върви по посока на саморегулация,  отбеляза политологът д-р Ружа Смилова.

Дискусията „Укрепване на независимата журналистика в обществен интерес“ се проведе на 21.11.2014 като включи академици, журналисти, студенти, представители на гражданското общество. Събитието, проведено от БлуЛинк в Център за култура и дебат "Червената къща", бе модерирано от д-р Павел Антонов, управляващ редактор на БлуЛинк, а основни презентатори бяха специалистът по медийно право проф. Нели Огнянова, политологът д-р Ружа Смилова, Венелин Петков, директор  на„Новини, актуални предавания и спорт” по bTV и Алексей Лазаров, заместник-главен редактор на в. „Капитал“. Сред участниците бяха граждански активисти и съучредители на BlueLink.net.

Събитието ще бъде последвано от публикуването на доклад с конкретните идеи и предложения, появили се в рамките на обсъжданията. Очаквате текста на www.BlueLink.net.Te бе част от еднодневен форум „Време за действие“, организиран от БлуЛинк за втори път. Форумът включи поредица от дискусии и представяния на проекти, резултатите от които очертават полето на действие на BlueLink.net през следващите няколко години. Елементите на програмата включваха:

Представяне на доклад за следенето в България, който можете да прочетете на български език ТУК.

Предговор  към глобалното издание на доклада, който можете да прочетете на български език ТУК.

Подробности за пълната програмата на форум „Време за дейстиве“ може да откриете ТУК.

Събитието бе последвано от връчването на годишните награди на фондация "БлуЛинк" - "Свободен електрон".

 

Сподели