Граждани и общини прегледаха система за надзор над публичните харчове на форум

Инструмент за гражданско и журналистическо наблюдение на разходването на публични средства в Благоевградска област проектираха представители на общини, граждани и експерти на BlueLink.net. Мрежата за гражданско действие представи новата си виртуална система за сигнали на гражданите “Общи пари” в Община Благоевград на 09.09.2021 г. Изработена е от БлуЛинк по инициатива за прозрачно управление на публичните средства, в сътрудничество с Асоциация за свободни медии – Благоевград и с подкрепата на фондация  „Америка за България“.

“Общи пари” е виртуална платформа за подобрена прозрачност, ефективност и контрол при управлението на публични средства. Пилотната й версия за благоевградските общини е достъпна на интернет адрес obshtipari.bluelink.net.

“Създаваме “Общи пари” с цел добро управление, възстановено доверие и намаляване на слабостите при използването на публични средства от общините”, обясни управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов пред участниците в кръгла маса за институции и гражданска работилница на 09.09.2021 г. На нея експертът по политики на БлуЛинк Пламен Пеев представи сравнителен анализ на съществуващата правна рамка и практики за разходване на публични средства, както и наличните инструменти за граждански мониторинг и участие в този процес.  Изследването му установява съществени различия между обхвата, задълбочеността и качеството на  местните наредби и правилници в различните включени общини. Формиране на специален “граждански бюджет” и финансиране на граждански инициативи от общините са сред примерите за добри практики, идентифицирани от доклада.

След кръглата маса интернет разработчикът на БлуЛинк Николай Генов представи проекта на новосъздадена онлайн платформа за подаване на сигнали. Участниците проведоха изпитание на функционалностите й за съобщаване за нередности при разходване на публични средства от общински бюджети, предприятия и/или проекти, финансирани с публични средства, изпълнявани от общините в област Благоевград и областната администрация.

При откриването на форума Дамян Качулски, заместник-кмет на Благоевград, декларира подкрепа за инициативата и готовност на общината да съдейства за реализирането й. Финансовият контрольор на община Банско Елена Тодева  потвърди, че е необходимо да се работи усилено върху развиване на активно гражданско участие за реализиране на съвместни дейности и проекти с голямо обществено значение.

-

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.
 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели