Изливане на неизвестно вещество в Черно море разкриват граждани на Туапсе, Русия

Екологичната  вахта за Северен Кавказ съобщава, че от територията на Туапсинския терминал за насипни товари /ТТНП/ се изливат в Черно море  мътна течност с неизвестен произход.  Изливането е забелязано от местни хора на 3.06.2014 г. и още на следващия ден снимки са публикувани сайта на местния вестник "Ваш голос,"  на които ясно се вижда тръба, зустена в морето. Представители на изданието се свързали с компанията "Еврохим," която стопанисва терминала, но от компанията отрекли течността да произлиза от фотографираната тръба. Според представител на предпритието възможните източници на течността са подземни утечки от нефтени отпадъци, образувани от постоянните течонн на нефт и нефтопродукти Туапсинския нефтопреработвателен завод, или от "изхвърлени в морето строителни отпадъци."  От "Ваш голос" се обърнали към руските контролни органи с искане да проверят какво се излива в морето в района на терминала. От ЕВСК напомнят, че през 2010 - 2011 г. жители на Туапсе протестираха срещу строителството на ТТНП поради опасения, че обектът ще се превърне в източник на масово замърсяване на въздуха и морската акватория.

Сподели