Кампания срещу проект за нов канал Черно-Мраморно море

Подкрепете кампанията срещу планираното изграждане на втори „Босфор”, който може да унищожи нашето общо Черно море, призовава съобщение, разпространено на 23.05.2013 г. от Нафиз Гюдер, старши съветник към Регионалния Екологичен Център - Турция /РЕК/. Пълният текст на съобщението гласи:

Уважаеми колеги,

По информация на РЕЦ – Турция, турското правителство е взело решение за прокопаването на още един канал, втори „Босфор”, между Черно и Мраморно море – идея, предизвикала силната тревога на академичната и научната общност.
Този мегапроект крие рискове от разрушаване на екосистемите и равновесието на двете морета. Реализацията на проекта за Канал „Истанбул”, или както го нарече обществеността „Лудият проект” е на път да започне. За него обаче няма никаква сериозна оценка за въздействие върху околната среда или стратегическа оценка за въздействие.

Според плановете Канал „Истанбул” ще бъде изкуствена водна връзка между Черно и Мраморно море. Може да се каже, че той ще обрече Истанбул с предвижданата втора подобна на Босфора артерия с брегове плътно покрити с търговски центрове и сгради от бетон.
Тази неестествена връзка ще окаже въздействие не само върху разположените наблизо обекти на околната среда. Тя ще повлияе върху цялото Черно море чак до Дарданелите и Егейско море. Тя засяга всички крайбрежни черноморски държави и Гърция толкова, колкото ще засегне и Турция.
Според проф. Чернал Сайдъм, ветеран океанограф от Университета Хачеттепе в Анкара, ако проектът се реализира, ще се промени хидрографския баланс на Черно море. Той смята, че ще се промени съотношението между по-сладките води от горния слой на Черно море, изтичащи от него към Мраморно море, и постъпващите в морето по-солени води в дънния слой, които навлизат от Средиземно море.

 

Черно море има положителен сладководен воден баланс, което означава, че от реките и валежите в него постъпва повече сладка вода, отколкото се изпарява. Поради положителния сладководен баланс водното равнище на Черно море е по-високо от това на Мраморно море средно с около 0,43 м.
Така излишните води се оттичат през Босфора в Мраморно море и напускат водния басейн. Те образуват едно горно течение през протока с посока извън Черно море. Едновременно с това по дъното на Босфора в Черно море се втича значително по-солена вода от Средиземно море, около 35‰, която се смесва с водите на Черно море и така поддържа относително ниската соленост на повърхностните води – 17,5 – 18‰. Обменът на водите в Черно море е изключително бавен процес, който отнема столетия.

Планираната дълбочина на новия канал е 25 м. Той ще отведе много от водите на Черно море, което е нещо като „естествено езеро”, захранвано само от естествени реки и дъждове. Новият канал ще отвежда постоянно води от Черно море в Мраморно море, но няма да захранва обратно морето с течение, каквото съществува в Босфора.


Отвеждането на води от Черно море по втора водна артерия ще постави началото на необратима разруха за всички нас, тъй като морето ще се изпразва по-бързо, а обемът на постъпващите води от реките като Дунав и Днепър се остава същия.
Ако започнем да изпразваме този воден басейн от два канала, но постъплението на сладка вода в него остава същото, в системата ще настъпят необратими промени. Черно море ще пресъхва и изчезва, температурата и солеността на топлото Мраморно море и на Средиземно море ще се променят, а резултатът от този налудничав проект ще бъде една ужасна разруха!

 

Макар че проектът се осъществява от Турция, неговите последици ще засегнат всички крайбрежни черноморски страни и Гърция. Ето защо тези държави имат право на мнение, тъй като проектът ще засегне необратимо техния живот.
Черно море и неговата екосистема са наше общо богатство. Нека не позволяваме то да бъде унищожено завинаги!
Можете да предприемете всякакви действия, каквито смятате за необходими.
Надяваме се, че вие и вашите институции ще се заинтересуват от нашата кампания и ще я подкрепят.

Нафиз Гюдер
РЕЦ Турция

 

Още по темата: Кратка справка за Черно море.

Сподели