Кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?”

Българското училище за политика „Димитър Паница”, съвместно с  Френското посолство в София, организират кръгла маса на тема „Как съвместната работа между всички заинтересовани страни в сферата на иновациите може да доведе до икономически растеж и да намали ефектите от промените в климата?” Събитието ще се състои на 12.11.2015 от 18:30 часа във Френския културен институт.

Целта на кръглата маса е да се представят и дискутират възможностите и предизвикателствата  на прехода към нисковъглеродно развитие на България. Изграждането на икономики, които причиняват по-малко вредни емисии, е от огромно значение за съвременните общества, защото екстремните метеорологични явления, следствие от промяната в климата, стават все по-чести. Последиците от наводнения, бури, градушки и т.н. пряко се отразяват на бизнеса, създават трудности при доставките на стоки, водят до промени в цените и непредвидени разходи за множество икономически отрасли.

В същото време промените в климата предоставят на обществото, бизнеса и инвеститорите нови възможности. Иновативни продукти и нови технологии се появяват, за да помогнат за смекчаване на замърсяването, намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и ограничаване на цялостното въздействие върху околната среда, създавайки нови пазари и нови работни места, възможностите за развитие и потенциал за растеж.

Поради промените в използването и производството на енергия, темата не засяга само група от експерти в рамките на страната, но се нуждае от вниманието и подкрепата на обществото и бизнеса и изисква обмен на опит между различните заинтересовани страни. 

Повече информация и програмата на събитието можете да намерите на http://www.schoolofpolitics.org/Herve-Le-Treut/index.html

За потвърждаване на участието, моля свържете се с Велизар Георгиев на vgeorgiev [at] schoolofpolitics [dot] org  или на тел. 02 952 68 82, 0892 205 968

Сподели