Награда за активно гражданско участие получи "БлуЛинк"

„БлуЛинк” получи наградата на „Форум Гражданско Участие” за активната гражданска позиция и принос в сферата на гражданското участие. Отличието беше връчено по време на представянето на резултати от експертно проучване на механизмите за гражданско участие в природозащитния сектор на 22 февруари в БТА.

„Това е един Дон Кихот, който е яхнал влака на гражданското участие; надяваме се с все по-висока скорост да се движи напред и да достигне целта си”, обясни символиката в наградата Ива Таралежкова, председател на УС на "Форум Гражданско Участие" при връчването й.

Павел Антонов, управляващ редактор на „БлуЛинк”, прие отличието от името на всички организации, които вече почти двайсет години работят в тази насока. "Опитвали сме се да им помагаме, но реално носителите на наградата са гражданските организации", заяви Антонов.

Носители на наградата на „Форум гражданско участие” са 11 организации, взели активно участие в кампанията „Забраненият референдум”. Кампанията е отговорът на ФГУ и повече от 240 активни граждани и граждански организации от цялата страна на отхвърлените два от трите важни въпроса за Националния референдум 2015. Целта на кампанията е да се генерира обществена енергия като проводник за решаването на дефицити в българската демократична реалност.

Наградата за гражданско участие беше връчена на "БлуЛинк" по време на представянето на аналитичния доклад „Участие за природа. Представителството на природозащитни организации в съвети и други органи на държавната и местна власт“, изготвен от инж. Тома Белев и д-р Павел Антонов. Целта на изследването е да повиши разбирането на механизмите на гражданско представителство в България и да формулира насоки за подобряването на тяхната ефективност, демократичност и прозрачност. В рамките му са анализирани съществуващите механизми за гражданско участие в държавни и обществени институции и общини, като фокусът е поставен върху институции с конкретна природозащитна функция. 

Изследването е част от проект “Участие за природа”, изпълнен от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с мрежа за гражданско действие Блулинк и Екологично сдружение За Земята с помощта на Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (www.ngogrants.bg).

Сподели