Най-добрите кулинари спечелиха разходка с лодка на Фестивала на река Дунав в Белене

За пета поредна година Община Белене отбеляза Международния ден на река Дунав - 29 юни, с фестивал. Тази година събитието се проведе на 2 и 3 юли. В рамките на фестивала беше проведено кулинарното състезание „Дунавска трапеза“, а наградата за победителите е разходка с лодка по Дунав, осигурена от Блулинк в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+).

Общо 10 отбора се включиха в кулинарното състезание. Освен отличия за първите три места: СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене, НЧ "Възраждане 1924" - с. Бяла вода, отбор "Китка" - с. Кулина вода, признание получиха и най-иновативният отбор - НЧ „Петър Парчевич - 1927“ – с. Асеново, отборът с най-добър десерт - „Дековчани“ - с. Деков, както и най-младият отбор - „Приятели“.

Наградата, разходка с лодка по река Дунав, беше връчена на отбора победител - СУ "Димчо Дебелянов" - гр. Белене във формата на подаръчен ваучер. Наградата е осигурена от фондация "Блулинк" в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Република България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на фестивалните дни, на 3 юли, експертът на БлуЛинк Гавраил Гавраилов проведе беседа на тема “Нематериалното културно наследство на Община Белене”, на базата на проучване на нематериалното културно наследство в общините Белене, Никопол и Гулянци, проведено в рамките на проект DANUrB+. Експертът представи накратко пред гостите на фестивала и целите на международния проект, по който БлуЛинк е партньор.

Проект DANUrB+ цели да подобри качеството на живот и търсенето на туристически услуги в периферните райони на р. Дунав, за да се спре обезлюдяването на населените места в региона. Той се осъществява от партньорски консорциум под ръководството на Университета по технологии и икономика в Будапеща, с финансова подкрепа по Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. 19 основни и 23 асоциирани стратегически партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия) си сътрудничат, за да промотират устойчивото ползване на културното наследство и ресурси в дунавските общности. Фондация “БлуЛинк” е сред трите български партньора, заедно с Нов български университет и Национален туристически клъстер "Българският пътеводител.

-

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели