Отворената платформа за електронно обучение за изменението на климата КлимАлт вече е онлайн

От петък, 18 декември, онлайн платформата за електронно обучение КлимАлт ще бъде отворена за всички, които искат да повишат знанията си относно климатичните промени и свързаните с тях предизвикателства. Платформата е много подходяща и за преподаватели, които могат да я използват в своята работа като източник на допълнителна информация и материали.

Платформата ще бъде свободно достъпна от уебсайта на ClimAlt https://www.climaltproject.eu/bg и след регистрация.

Курсът съдържа видео лекции, тестове и допълнителни материали, посветени на причините, проблемите и възможните решения на изменението на климата. Част от темите са: науката за изменението на климата, последиците от глобалното затопляне и въздействието върху околната среда и обществото, движението за климатичната справедливост, международни и европейски политики, както и полезните действия, които всеки може да предприеме.

През последните месеци екипът на проекта ClimAlt работи усилено върху създаването и тестването на съдържанието на този онлайн курс относно  причините, въздействието и решенията на климатичните промени. В работата по изпитване на учебните материали взеха участие над 100 младежи от цяла Европа, които успешно завършиха  курса в рамките на три месеца. След успешното тестване и актуализиране на курсовите материали, екипът на проект ClimAlt има удоволствието да представи онлайн платформата за електронно обучение КлимАлт, предназначена за свободно ползване от всички и особено от младежи, обучители, учители, активисти и всяко лице или група, заинтересовани от изграждането на умения в областта на изменението на климата.

Съдържанието на платформата за електронно обучение е разработено от четири екологични организации, които споделят своите знания като принос за напредъка на действията в областта на климата в Европа: Екологично сдружение За Земята - България, Door - Хърватия, Navdanya International и A Sud ecologia e Cooperazione - Италия.

През следващите месеци предстои още и да бъде пусната нова климатична игра с безплатен достъп за насърчаване на действия за намаляване на екологичния и въглероден отпечатък.

Научете повече за платформата и се включете тук: https://www.climaltproject.eu/bg/ресурси/платформа-за-електронно-обучение

Повече за проекта, дейностите и партньорите по проект Climalt:
ClimAlt е проект, финансиран по програма Еразъм + на Европейския съюз, който има за цел да повиши осведомеността на младите хора относно изменението на климата и да ги насърчи да предприемат действия и да започнат да се справят с него чрез малки и големи стъпки
Уебсайт: https://www.climaltproject.eu/bg
Страницата във facebook: https://www.facebook.com/ClimAltProject/

Контакти:
r [dot] slavkova [at] zazemiata [dot] org 

 

Сподели