Посрещнахме в Бяла Коалицията за климата - България

Председателят на УС на Сдружение "Локални алтернативи за устойчиво развитие - ЛАЗУР" в с.Горица Павел Антонов заедно с директора на Местната инциативна група за Долни Чифлик и Бяла Коста Стоянов приветстваха на беленска земя членове на Коалиция за климата - България.  Срещата проведе на 18-19 август 2022 г. фондация "БлуЛинк". Участваха организационни членове на Коалицията, сред които тенис-зведата Магдалена Малеева от "Горичка", "ЕкоОбщност", "За Земята", WWF, както и бившият Заместник министър-председател по политиките за климата Борислав Сандов и климатоложката Антоанета Йотова.

Участниците в срещата анализираха текущата политическа обстановка в навечерието на изборите на 2 октомври 2022 г. и се информираха взаимно за текущи и планирани дейности за преодоляване на измененията на климата и намаляване на последиците от тях. Според BlueLink.net, основен фокус на срещата бе преглед на действащото в България климатично законодателство, подготвен от експерти на WWF и Блулинк. Участниците разгледаха слабостите на съществуващия Закон за ограничаване измененията на климата (ЗОИК) и формулираха насоки за подобряването му въз основа на представения резбор.

Сдружение ЛАЗУР предложи с.Горица като възможна локация за пилотен проект на малка енергийна общност. Сдружението обяви намерение да кандидатства за членство в Коалиция за климата - България.

По време на срещата Коста Стоянов и Маги Малеева обмениха идеи за провеждане на образователна климатична игра на "Горичка" в Бяла и други форми на местно сътрудничество.

Сподели