Туризъм край Белене и Гулянци - мисия възможна!

Как да намерим 1000 свободни легла за туристи в община без нито една къща за гости или хотел и може ли бивш концентрационен лагер да се превърне в туристическа атракция? Отговори на тези и още въпроси откриха експертите на БлуЛинк, съвместно с представители на общините, бизнеса и хората в Белене и Гулянци. На 2-ри и 3-ти септември 2021 г. в двете общини проведохме работни срещи, чиято цел беше да посочат начини за използване на богатото, но и все още малко познато културно и историческо наследство в региона, и за създаване на нови възможности за туризъм и бизнес.

В посещението на двете общини участваха управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов, директорът на Института за анализи и оценки в туризма доц. Румен Драганов, изпълнителният директор на Асоциацията на дунавските общини “Дунав” Мария Цанкова, и изследователите Зоя Микова и Гавраил Гавраилов. Изследователското им пътуване и срещите с местните общности бяха част от изпълнението на проект Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав.

Проектът се осъществява от партньорски консорциум в рамките на програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 и включва партньори от 6 дунавски държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия). Основната му цел е подобряване на качеството на живот и търсенето на туристически услуги в периферните райони на р. Дунав, за да се спре обезлюдяването на населените места в региона чрез  популяризиране на устойчивото ползване на културното наследство и ресурси в дунавските общности. Асоцииран партньор по проекта е Асоциацията на дунавските общини „Дунав“.

Милен Дулев, кмет на Белене, с гордост посочи напредъка на туристическите инициативи в общината, където вече има хотел и къщи за гости. Католическият храм в града е традиционен център за поклоннически туризъм.

“Това е най-големият дунавски остров, единственият природен парк на р. Дунав - природен парк “Персина”, единственият останал лагер от времето на социализма, единственият католически епископ, станал блажен по католическата вяра от 1999, обявен от Папа Йоан-Павел“, допълни Дулев.
“Популяризираме града през различните канали, през които имаме възможност - с помощта на интернет и печатните издания, съответно туристическите борси, на които можем да участваме, така че в града с всеки изминал период и всяко изминало лято туристите се увеличават и виждат красотите на нашата общност”, отбеляза кметът.

Лъчезар Яков, кмет на Гулянци, посочи туризма като добра възможност пред общината и местните хора и изрази готовност за реализирането й.

Мария Цанкова определи културно-историческия и приключенския туризъм като такива с най-голям потенциал за всички дунавски общини. “Това, което е допълнително за община “Белене”, е възможността лагерът да бъде развит като място за памет. Разбира се организиране на събития, на фестивали, събития за жива история, така че да се привличат повече туристи и да се създава интерес”, заяви Цанкова.

Тя даде за пример и развитието на спортен риболов, природен туризъм и екосистемни услуги. Поясни, че участие взимат различни заинтересовани страни - общинската администрация, управители на паркове и регионални исторически музеи, които отговарят за културно -историческите обекти.

“Бизнесът също е много важен елемент за развитието на туризма като хотелиерство, производство на храни, ресторанти. Във всички планове за развитие туризмът се определя като приоритетна област, а също и местните общности и власти имат голям ентусиазъм, защото осъзнават, че това е потенциал за местната икономика”, допълни Цанкова.

“Вълнуващо е, когато пред очите ни се зараждат и оформят бизнес идеи и инициативи, които тачат и съхраняват културното и историческо наследство”, сподели след събитията Павел Антонов, който освен съучредител на фондация “Блулинк” е и наследник на местни хора в региона. Според него присъствието на една от най-съхранените влашки езикови и културни общности в България е сред най-големите богатства на района. Антонов е наследник на местни хора от гулянското село Милковица, откъдето произлязоха някои от смелите идеи за туризъм в региона.

Уникалността и непокътнатостта на този край е златна мина, която може да привлече хиляди туристи, смята Румен Драганов, който е и секретар на Българския туристически съюз. Той предупреди местните хора за опасността от псевдо “инвеститори”, които идват с цел бърза печалба и ограбване на местните дадености. Драганов е на мнение, че местните жители са тези, които трябва да се възползват от ресурсите, защото всички, които изкарват парите другаде, а ги харчат в Гулянци, подобряват местната икономика.

Даде за пример възможността да се показва културата на обработка на различни селскостопански култури, отглеждане на животни или производство на продукти и кулинарен туризъм. “Необходимо е и местните да се съгласят да приемат туристи в изградената налична леглова база”, уточни обаче Драганов. Според него най-подходящата форма за съвместен бизнес на местните хора е описана в Закона за кооперациите, с предвидените в него възможности за споделяне на наличните ресурси от всеки, пожелал да развива и печели от туризъм.

Примери за устойчив местен туризъм в Дунавския туристически район, приложими към местния контекст в община Белене, представи Гавраил Гавраилов, главен редактор на платформа за популяризиране на селски и алтернативен туризъм ruralbalkans.com и експерт по социално предприемачество. Според него е възможно толкова зловеща реликва като концентрационният лагер “Белене” да има потенциал като туристическа атракция. “За да променим представата за мястото трябва да променим неговата енергия. Алтернативна възможност е създаването на нови форми на изкуството. Разбира се това трябва да е част и от волята на местната общност, защото те до голяма степен свързват мястото като място за терор, а бъдещето би трябвало да бъде с по-положителна енергия”, отбеляза Гавраилов.

Чрез местна традиционна песен, изпята от сърце по време на срещата, демонстрира потенциала на културното наследство краеведката Зоя Микова от Сдружение “Непознатите - Пловдив”. Като преподавател в АМТИИ "Проф. Асен Диамандиев" - Пловдив Микова е автор на книга и изследвания за българското и влашко музикално и културно наследство в с.Милковица. Заредени с енергия и идеи, участниците в срещите обмениха опит и добри практики.

Подробности за събитието можете да видите във видеото.
 

 

Текстът е изготвен в рамките на проект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели