За ранните бракове и бременности ще говорят младежи от 12 населени места в рамките на национална кампания „Рано ми е“ на БФЖ

Второто издание на кампанията отбелязва Международния ден на момичетата в ИКТ и учи децата как да се пазят от насилието в интернет

 

Млади момичета и момчета от 12 населени места в България се включват във второто издание на националната кампания „Рано ми е“, организирана от Български фонд за жените по повод 26 април - Международния ден на момичетата в ИКТ, в партньорство с младежките клубове към организациите „Голям брат, голяма сестра - България“, сдружение „ГЛОУ“, НЧ „Умение 2003“, сдружение „Екомисия 21 век“, фондация „П.У.Л.С“ и сдружение „Социална лаборатория“.

Разнообразните събития, организирани от младежите, ще се проведат в един ден, 26 април, в Пловдив, Ловеч, Стара Загора, Перник, Каварна, Ямбол, и по-малките населени места Тунджа, Стралджа, Болярово, Клисура, Розино и Кърнаре, и целят да привлекат вниманието на децата и техните родители към рисковете и насилието в онлайн пространството. С това организаторите от БФЖ надграждат миналогодишната кампания, насочена към превенция на ранните бременности и бракове, и алармират за спешната нужда от въвеждане на здравно и сексуално образование в учебната програма, преодоляване на стереотипите и насилието, основани на пола, и повишаване на дигиталната компетентност на подрастващите.
Взаимовръзката не е случайна - лесният достъп до сексуално и порнографско съдържание онлайн води до ранна сексуализация на децата, без те да са подготвени за рисковете и да са изградили позитивна нагласа и отговорно поведение. По данни на Международната федерация по семейно планиране (IPPFEN) едва 20,9% от българските ученици имат достъп до лекции в областта на здравното и сексуално образование и модерните методи за контрацепция в училище. Затова не е изненада, че България е на първо място в Европа по брой на абортите във възрастта 15-19 години и честота на ранната бременност (до 19 г.). Насилието и сексуалната злоупотреба онлайн засягат отново предимно момичетата. Те са цели 83 % от жертвите на кибер престъпления. Възрастта на засегнатите също пада - 40% от тях са деца в предпубертетна възраст (3 - 13 години), поради все по-ранната онлайн активност. От друга страна, освен, че момичетата по-често са жертви на насилие в интернет, те са и по-слабо представени в най-добре платения сектор – този на информационните и комуникационни технологии. Според доклад на Международния съюз на телекомуникациите (ITU), броят на жените в компютърния сектор в глобален план намалява – през 1991 г. те са били 36%, докато през 2015 г. цифрата пада на 25%.
Всички тези рисковете пред младите момичета имат дългосрочни социални и икономически измерения. Например, ранната бременност води до отпадане от училище, възпрепятства личностното развитие, а ниското ниво на образование затруднява реализацията на жените на пазара на труда и ги прави финансово зависими от техните партньори или семейства. Сексуалната злоупотреба и самоексплоатация, подмамването и изнудването увеличават риска от попадане на педофили, склоняване към проституция и трафик, сексуално и друго насилие.
Затова младежките доброволци се включват активно в повишаване на информираността на своите връстници, като са подготвили интерактивни и забавни форми, с които да привлекат интереса им и да им предадат знания за сексуално преносимите инфекции и предпазването от нежелана бременност, безопасното и отговорно поведение в интернет, как да реагират адекватно, ако станат жертви или свидетели на насилие онлайн, как да разпознават половите стереотипи и др. под.

Повече за събитията по градове:

„Голям брат, голяма сестра - България“ от Пловдив вече са обучили десетки ученици в масовите училища на възраст 12-18 години по въпроси на сексуално-репродуктивното здраве, половите стереотипи, насилието, основано на пола и превенция на насилието в Интернет. На 26 април можете да ги откриете в центъра на града и да се снимате пред т.нар. „зелен екран”, а те ще ви разкажат за кампанията и ще ви дават брошура с основните стъпки за практикуване на безопасно поведение в мрежата.
Младежите от „Екомисия 21 век“ в Ловеч са планирали провокативен флашмоб, който бори стереотипите и пречките пред пълноценната професионална реализация на жените. Могат ли жените да са добри в типично „мъжки“ професии? Минете през площад „Тодор Кирков” и ще се срещнете с дами, работещи във Военновъздушните сили и Районно управление "Полиция".
Доброволците от “Младежки и граждански инициативи в Розовата долина”- Карлово ще се разходят до съседните Клисура, Розино и Кърнаре. Те са подготвили забавни ролеви игри и викторина, чрез които децата (предимно от ромски произход) ще научат повече за заплахите в интернет, като кибер тормоза, склоняването към проституция и детската порнография, както и за сексуално-репродуктивното здраве, така че да може да кажат "Рано ми е" и съзнателно да избират и планират сексуалния си и брачен живот, предпазвайки се от болести, нежелана бременност и ранно отпадане от училище.
В Стара Загора сдружение „Социална лаборатория“ ви кани на улични акции, в кварталите с концентрирано малцинствено население, където младите хора ще запознаят своите връстници и техните родители с рисковете на ранните бракове и ще ги провокират да преосмислят общностните ценности и традиции. Освен това ще обучат млади момичета, лидери в общността, които да въздействат върху нагласите на техните връстници и да се превърнат в модел за подражание.
Читалище Умение-2003 от Ямбол има амбицията да постави началото на здравно и сексуално образование в гимназии в четири общини от областта - Ямбол, Тунджа, Стралджа и Болярово. Тяхната интерактивна обучителна програма залага на съвместните инициативи с ученици, учители и родители, като дава възможност възрастните да бъдат обучени от собствените си деца да разпознават насилието, в това число и насилието по полов признак и кибертормоза.
Сдружение „Момичетата управляват нашия свят“ (ГЛОУ) са планирали среща с връстници в СУ „Стефан Караджа“ в Каварна. Паралелно можете да ги следите онлайн с предаване на живо във Фейсбук, посветено на Секстинга и как да се предпазим от придружаващите го рискове. А съвсем скоро ще направят достъпна за всички образователна игра за здравно и сексуално образование за подрастващи, която са разработили в рамките на инициативата.
Младежкия клуб на фондация „П.У.Л.С“ от Перник ще гостува на две от училищата в града и ще проведе интерактивни игри и дискусии за ранните бракове и бременности, здравната култура, половите стереотипи, насилието. Учениците ще имат възможност да поговорят със специалисти за темите, които ги вълнуват, да зададат въпроси към връстниците си, преминали специално обучение на БФЖ, и да обсъдят открито проблемите на младите хора днес.

Проектът #RanoMiE: Младите хора срещу ранните бракове, половите стереотипи и онлайн сексуалния тормоз“ се осъществява с финансовата подкрепа на фондация „Телъс Интернешънъл Юръп“.

Сподели