Журналистически опит срещу трансграничната корупция

Безценен експертен журналистически опит в разследвания по случаи на трансгранична корупция в Русия и Европа събраха журналисти, експерти и граждански активисти от Експертната група за борба срещу трансграничната корупция към Граждански форум „ЕС – Русия“. Серията от статии покрива различни подходи за журналистическо разследване и цели да покаже методи за разследване на трансгранична корупция. 

Публикацията включва журналистически опит, базиран на проучване на бази данни, разследвания под прикритие, интервюта и др. Докато използват различните методи на разследване, журналистите трябва да се придържат към основните журналистически принципи, напомнят авторите на публикацията. Принципите на журналистическо разследване са включени в специализираната заключителна глава от д-р Павел Антонов, управляващ редактор на "БлуЛинк".

На 3 октомври 2017 г. в София се проведе кръгла маса на тема "Перспективи за сътрудничество между правоприлагащите органи на ЕС и гражданските разследващи групи за борба с трансграничната политическа корупция" с участието на специализирани прокурори от Италия, Испания, Украйна и Русия. Кръглата маса беше организирана от Експертната група за борба срещу трансграничната корупция към Граждански форум „ЕС – Русия“, Недерландския хелзинкски комитет и фондация „БлуЛинк“. 

Гражданският форум ЕС-Русия е мрежа от 153 неправителствени организации от страните-членки на Европейския съюз и Русия, които споделят ценностите на демокрацията, върховенството на правото,човешките права и социалната справедливост. Идеалната цел на форума е да засили сътрудничеството между гражданското общество в Русия и ЕС. Фондация "БлуЛинк" е член на форума от 2015 г. 

Сподели