Гражданско участие за прозрачно разходване на обществени средства в област Благоевград

Дата: 
Tue, 2022-06-28 10:30 - 13:30

БлуЛинк отправя покана към активни граждани, представители на граждански организации, бизнеси, медии, национални и местни институции за участие в публична дискусия на тема “Гражданско участие за прозрачно разходване на обществени средства в област Благоевград”.

В рамките на дискусията ще бъдат обсъдени възможностите за гражданско участие и мониторинг над управлението на публични средства в общините в област Благоевград. На събитието ще бъдат представени резултати от работата на “Общи пари” - онлайн платформа за подаване на сигнали за нередности при разходване на публични средства от общински бюджети, предприятия и/или проекти, финансирани с публични средства, изпълнявани от общините в област Благоевград и областната администрация.

Дискусията ще се проведе на 28 юни 2022 г., вторник, от 10:30 до 13:30 часа в сградата на Община Благоевград. Участието в събитието е само след предварителна регистрация чрез онлайн формуляр до 17:00 часа на 27 юни и потвърждение от страна на организаторите, поради ограничения брой места в залата. Формулярът за регистрация е достъпен тук: https://bit.ly/3NnkUFa

Събитието се провежда като част от усилията на БлуЛинк за трайно подобряване на прозрачността, гражданския надзор и утвърдените практики и политики при разходване на публични средства в област Благоевград в рамките на проект „За прозрачно управление на публичните средства в област Благоевград“, изпълняван в партньорство с Асоциация за свободни медии и с подкрепата на Фондация "Америка за България".

-

Подкрепата за фондация „Блулинк“ е осигурена от Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Финансираната страна и не отразяват непременно вижданията на Фондация „Америка за България“ или нейните партньори.

Фондация „Америка за България“ е независима, неправителствена и неполитическа американска благотворителна фондация, която работи в партньорство с български организации за укрепване на частния сектор и демократичните институции в страната. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден през 1991 г. от Конгреса на САЩ с подкрепата на Американската агенция за международно развитие. За повече информация: www.us4bg.org.
 

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация,  гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели