Българска платформа към Европейско женско лоби

Новина
13-04-2023

ОТВОРЕНО ПИСМО

ДО:
НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


Относно: Спешното приемане на адекватно и ефективно законодателство в защита и превенция на домашното насилие и насилието над жените

Уважаеми народни представители,

Публикувано от: снимка на Европейско женско лоби - Българска платформа Европейско женско лоби...