Наръчник за учени: как да популяризираме науката за климата чрез медиите

За голям брой учени популяризирането на изследователския им труд приключва с публикацията на доклад във водещо научно списание или с представянето му на престижна конференция. Но общуването с хората, чийто живот искаме да подобрим с научната си работа, изисква резултатите от туда ни да станат известни отвъд този специализираният балон. Това означава популяризиране на труда до широката общественост по всякакви начин - от изучаване на клетките през плетене до стендъп комедийни изпълнения на тема квантова физика. За тази цел е добре още на ниво писане на проект учените да се замислят как могат да отправят посланията си към по-широка публика, например медии, бизнес, граждански организации, политици, държавни институции.

Но как да преведем научните си послания на разбираем за широката аудитория език и да обясним практическото приложение на своята работа? Как да привлечем вниманието на медиите и да ги заинтригуваме да разкажат за труда ни? Може ли да бъде избегната сложната терминология, но без компромис с фактологичната и научна точност на казаното? Ако структурата на една новина е почти напълно „наопаки“ спрямо структурата на една научна статия, как да използваме това?

Журналистът, магистър по физика и опитен комуникатор на научни изследвания Мадалина Коча отговаря на тези въпроси в по-малко от 12 страници в ново ръководство за учени (на английски език). То се казва „Как да представим изследователския си труд пред широката аудитория: ключови стратегии и идеи“ и е подходящо не само за климатолози, а за всички учени, които искат трудът им да добие по-голяма популярност.

Кликнете върху корицата, за да свалите наръчника.

Наръчникът е изготвен в рамките на международната инициатива „Наука и журналистика за климата “, чиято цел е да подобри качеството на журналистическите материали на тема климат в Централна и Източна Европа, като създаде партньорства между учени и журналисти и ги насърчи да създават журналистическо съдържание заедно.

Инициативата обхваща България, Сърбия, Румъния и Унгария. Изпълнява се от Фондация БлуЛинк (България) в партньорство с Климатека (България), Másfélfok (Унгария), InfoClima (Румъния) и Klima101 (Сърбия).

Целта на инициативата е да адресира няколко проблема:

1) Изменението на климата засяга буквално всички аспекти на нашия живот: от сметките ни за електричество и здравните ни разходи до правото ни домът ни да е защитен от бедствия, да дишаме чист въздух и вода. Затова не е изненадващо, че в световен мащаб се водят хиляди съдебни дела срещу цели правителства за това, че не успяват да защитят тези основни човешки права на своите граждани. Малцина от нас обаче могат да дадат конкретни примери за това как изменението на климата влияе върху живота ни или разбират степента, в която правителствата ни са зависими от лобитата на различни индустрии, свързани с изкопаемите горива. В допълнение, много замърсяващи индустрии целенасочено популяризират псевдонауката, която поставя под  въпрос наличието на изменение на климата.

2) Ролята на журналистите е да ни информират за изменението на климата и държавните политики в тази насока, както и да разобличат корупцията и манипулациите. Но медиите в Централна и Източна Европа рядко имат лукса да наемат ресорни журналисти, които да посветят цялата си работа на темата. Журналистите обикновено са притиснати откъм време. След като напишат материал по една тема, обикновено трябва да бързат да отразят друга. Рядко могат да се посветят на проучването на нещо в дълбочина и на консултирането с учени. А и темата за климатичните промени е сложна: разбирането й изисква разбиране на множество научни дисциплини, както и множество сфери от живота: икономика, туризъм, здравеопазване, политика.

3) Междувременно независимите учени в Източна Европа са недостатъчно финансирани и неподготвени да комуникират по разбираем начин знанията си.

Тук се намесва инициативата „Наука и журналистика за климатични действия“. За малко повече от година четиримте партньорски организации изградиха общност от над 130 журналисти и учени, които искат да пишат статии заедно и проведоха за тях обучения. Журналистите участваха в работилници, които им помогнаха да разберат темата климат в по-голяма дълбочина, а учените бяха обучени да комуникират по-добре своите послания и знания пред медиите и широката публика. Това доведе до над 120 научно обосновани новинарски статии, обхващащи различни аспекти на смекчаването на последствията от изменението климата. Създадено беше и регионално онлайн пространство, където учените и журналистите могат да работят заедно по истории, които засягат цяла Централна и Източна Европа.

Ръководството „Как да представим изследователския си труд пред широката аудитория“ е синтез на комуникационните семинари за учени. Неговият автор, Мадалин Коча, е помогнала на много учени да популяризират труда си в медии като The Times, Deutsche Welle, Arte TV, National Geographic, ZDF и Horizon Magazine.

„От 18 години използвам любопитството и клавиатурата си, за да популяризирам научни изследвания в Румъния и в чужбина“, каза Коча. „Радвам се всеки път, когато видя, скрита в експертен език, тема, която ще заинтригува всички.“

„Надяваме се, че наръчникът ще помогне на учените да представят своите климатични изследвания успешно пред големи медии, да подобрят сътрудничеството си с журналистите и – в крайна сметка, качеството на климатичните репортажи,“ каза Павел Антонов, главен редактор в БлуЛинк.

„Промените в климата не присъстват достатъчно в медиите в Централна и Източна Европа или се представят манипулативно. Това е хроничен проблем. Затова БлуЛинк посвещава голяма част от усилията си на медийни обучения за учени и експерти, както и на подобряване на качеството на стражевата, разследваща журналистика. Също така се стремим да свързваме гражданксите и природозащитни организации с медиите, които работят в обществен интерес, за да можем да разказваме повече от тези наистина важни истории.“ -допълни Антонов.

 

Инициативата „Наука и журналистика за климата“ се финансира от Европейската инициатива за климата (EUKI) на германското федерално министерство по икономическите въпроси и действия в областта на климата (BMWK). Основната цел на EUKI е да насърчи сътрудничеството в областта на климата в рамките на Европейския съюз (ЕС) и да намали емисиите на парникови газове.

 

 

 

Още нещо важно

Ако искате да подкрепите Фондация БлуЛинк в нейната задача да усилва гласа на гражданите с каузи за опазване на околната среда, европейските ценности и демокрацията, можете да го направите с дарение. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.  

Сподели