насилие над жени

Новина
22-06-2023

В отворено писмо до Министъра на правосъдието, Атанас Славов, заместник-министъра на правосъдието, Юлия Ковачева и Румен Александров - ръководител на Мисията на България в ЕС, Българска платформа към Европейско женско лоби апелира за необходимостта от спешни действия за приемане на Директивата на ЕС относно насилието над жени и домашното насилие.

Публикувано от: снимка на Европейско женско лоби - Българска платформа Европейско женско лоби...
Новина
29-03-2023

С участието на граждански организации от цялата страна, представители на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ и специалисти от държавни институции премина на 27 март конференцията „Защита на правата на жените и младите момичета от полово базирани престъпления и домашно насилие“ в Пловдив.

Публикувано от: снимка на Европейско женско лоби - Българска платформа Европейско женско лоби...