Гражданският форум „ЕС-Русия“ изрази подкрепа към българските граждански организации

Членове на Гражданския форум "ЕС-Русия" от десет европейски държави излязоха с позиция в подкрепа  на българските граждански организации, ангажирани в борбата за върховенство на закона и защитаващи екологичната, демократична и социална справедливост и човешките права. Позицията беше подписана на 16 май 2018 г. в рамките на осмото общо събрание на Форума в София и публично оповестена на концерта под наслов "Да спасим Пирин". 

Членовете споделиха нарастващата тревога на българските граждански организации, които се борят за екологичните, човешки и социални права и защитават демокрацията и върховенството на закона, от натиска от политически и бизнес интереси срещу критичните граждански гласове в България и настояха за изостряне на вниманието и за решителни мерки от страна на българските власти и европейските институции.

Документът обръща специално внимание на възможностите за бъдещо развитие в рамките на Национален парк Пирин и дейстивята на българските власти, сред които е решение на Министерския съвет от 28.12.2017 г. за изменение на Плана за управление на парка. Членовете на Форума настояват за отмяна на Решение № 821 на българското правителство и публично оповестяване на реалният собственик (или собственици) на концесионера "Юлен" АД като първа стъпка на международен одит на концесията. 

"Приемаме съдържанието и стила на това правителствено решение като неприемлив акт на нарушение на българското и европейското законодателство. В
контекста на горепосоченото, сме разтревожени, че Европейската комисия все още показва твърде слаба подкрепа към усилията на българското общество и
дори Европейският комисар Кармену Вела заключи, че няма нарушения по случая с Национален парк Пирин", се казва в документа.

Подписалите общата позиция се обявяват и срещу враждебността и дирижирания медиен натиск срещу критичните граждански гласове, като отбелязват, че такива тактики на натиск и остракизъм бяха насочени срещу граждански гласове в защита на правата на човека и правата на жените и доведоха до оттегляне на подкрепата на българското правителство за ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие. "Други прогресивни политики и постижения на членството на България в ЕС са поставени пред изпитание, като правата на гражданите да обжалвате решения, свързани с инвестиционни намерения, които засягат околната среда и техния собствен живот и препитание."

Позицията пвризовава институциите на ЕС и правителствата на страните членки да се ангажират по-активно с разпространението и защитата на своите собствени норми, свързани с демократичната, екологичната и социалната справедливост и върховенството на закона. 

Гражданският форум ЕС-Русия е мрежа от 153 неправителствени организации от страните-членки на Европейския съюз и Русия, които споделят ценностите на демокрацията, върховенството на правото,човешките права и социалната справедливост. Идеалната цел на форума е да засили сътрудничеството между гражданското общество в Русия и ЕС. Фондация "БлуЛинк" е член на форума от 2015 г. 

Сподели