Зелени политики за социални и човешки права

Човешките и социални права са ключова част от зеления политически дневен ред в Европа. Това не бива да учудва никого, при положение че достъпът до чиста и здравословна околна среда е конституиран като човешко право в над 100 страни по света. Една от тях е България.

Запитахме се как вдаимодействат природозащитници и правозащитници у нас? Доколко отстояването на човешки и социални права намира място в политиките и дейностите на зелените активици и политици? Кои са техните най-близки или потенциални партньори сред защитниците на правата на жените, етническите и сексуални малцинства, мигрантите или застъпниците за социална справедливост, например?

В търсене на отговори, идеи и съвместни действия между тях, БлуЛинк инициира проекта "Разширяване на областта на зелените политики по отношение на правата на човека и социалните права". Първите стъпки за реализацията му подкрепи бюрото на германската фондация "Фридрих Еберт" в София.

Cпецифичните задачи, които си поставяме, включват:

  • дефиниране на зелените политики по отношение на защитата на човешките, етническите, женските, джендър, бежанските, социалните и икономическите права и анализ на взаимната им близост;
  • идентифициране на най-активните участници и групи в България, които биха могли да се възползват от подобно сближаване;
  • демонстриране на успешни примери за досегашни действия в тази посока; и
  • очертаване на области и възможности за по-нататъшно взаимодействие между природозащитници и правозащитници в България и Европа.

 

За да ги постигне, екипът на БлуЛинк проучва предишни изследвания, формулировки на политики, както и комуникация и действия на активни хора и организации - най-вече в интернет, социални мрежи и медиите. Особен интерес представлява начинът, по който представителите на двата „лагера” - природозащитници и правозащитници -  комуникират към обществото и помежду си. Ще потърсим техните мнения и оценки на потециала за по-близко сътрудничество, проблеми и възможности пред него, както и препоръки за бъдещи действия.

В края на проекта ще систематизираме находките в аналитичен доклад. Първият етап на проекта ще бъде изпълнен до м. октомври 2020 г.

Още нещо важно

За да продължаваме да подкрепяме комуникациите в интернет за опазване на околната среда, общоевропейски ценности и демокрация, гласовете и гледните точки на хората, които все по-рядко звучат в масовите медии, и да отстояваме етичните, демократични и професионални стандарти на журналистика в обществен интерес, имаме нужда от самостоятелност. Можете да ни подкрепите като направите дарение за фондация „БлуЛинк“. Повече за мисията, визията и дейностите на БлуЛинк може да научите тук.

Сподели