отбрана

Новина
18-12-2023

In October and December 2023, the BlueLink Foundation held two workshops seeking the perspectives of the countries of Central and Eastern Europe and the Global South on the concept of degrowth in Europe.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
18-12-2023

През октомври и декември 2023 г. фондация „БлуЛинк“ проведе две дискусионни работилници в опит да потърси гледните точки на страните от Централна и Източна Европа и глобалния Юг към концепцията за дерастеж в Европа.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
21-09-2023

БлуЛинк подкрепя Европейската зелена фондация (GEF) като провежда дискусионна работилница озаглавена "Геополитика на дерастеж по време на конфликта в Европа" . Събитието ще се случи на  11.10.2023 г., от 14:30 CET (15:30 българско време) в хибриден формат:

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink
Новина
21-09-2023

BlueLink is supporting the Green Eiuropean Foundation (GEF) by holding the hybrid workshop entitled Geopolitics of Degrowth in a Conflicted Europe. It will take place on October 11, 2023, Monday, from 2:30 pm CET via Zoom, and in Germany as part of the International Roundtable 2023 held by the Peaceful Revolution Foundation in Leipzig.

Публикувано от: снимка на BlueLink BlueLink