до прокуратурата за замърсяване на р. Черни Лом

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
МЕДИИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Желаем да насочим Вашето внимание към периодично осъществявано престъпление на чл. 352 от НК, безнаказаността на което води до компрометиране на правораздавателната власт и опасност за живота и здравето на населението живеещо в района на р Черни Лом от гр. Попово до вливането и в р. Бели Лом. Изпращам Ви сигнал /Приложение 1/ от Никола Колев.
Видно от сигнала е осъществяването с рецидив на залпови замърсявания на р. Черни Лом на територията на две РИОСВ – Русе и Шумен. Въпреки сигналите на граждани до РИОСВ Русе, реално не са предприети мерки за спиране на това престъпление. Настояваме прокуратурата да установи какви действия са предприети от РИОСВ Русе, да се изземат всички протоколи от пробовземане, актове евентуално съставени за периодичните инкриминирани деяния, или липсата на такива, както и цялата преписка по случая. Трябва да се установи дали са уведомявали прокуратурата, задължение които РИОСВ е трябвало да предприемат за всяко залпово замърсяване, защото става дума за явно престъпление, уведомили ли са РИОСВ Шумен на територията на която вероятно са осъществявани деянията по залпово замърсяване.
Настояваме да бъде извършена прокурорска проверка на компетентния орган РИОСВ Русе и РИОСВ Шумен, която да установи персонално отговорността на съответните служители за явното укривателство на престъплението, с цел извършителя да избегне наказателно дирене. Настояваме извършителят да бъде открит и подведен под наказателна отговорност, заедно с укривателите му, а деянията по замърсяване да бъдат прекратени.
03.06.2013г.
С уважение:
Константин Дичев
ГД БОПП
Управление природни ресурси
Ул. Витоша 22, гр Нови пазар
e-mail  kdichev [at] gmail [dot] com
GSM: 0886 966 583

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


ДО
Константин Дичев
/Коалиция срещу минните замърсявания и Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/.


Г-н Дичев, моля да съдействате на гражданите на няколко населени места по р. Черни Лом, която периодично се замърсява до степен измиране на рибата почти всеки месец. След замърсяване и естествено очистване на реката, рибата отново се качва от Русенски Лом и след седмица, две отново се изтравя.

Миналото лято, когато бях в отпуск през месец август (2012) в с. Кацелово, Русенско, станах свидетел на двукратно замърсяване на р. Черни Лом. На 28 август сигнализирах до районната инспекция в Русе (тел. 112), защото замърсяването беше толкова сериозно, че беше изтровена всичката риба. Имаше и пострадали животни, пили вода от реката. Подобно е било положението на речната вода, минала през други населени места, та чак до р. Русенски Лом. Имало е и сигнали от тези места до същата инспекция, но до момента нищо не е направено за установяване на нарушителите и спиране на замърсяванията.
Преди 3 години, дори идваха от Русе ТВ – репортери да заснемат високата степен на замърсяването, защото щетите бяха големи. От инспекцията не предприемат нищо и така всеки месец поне два пъти залпово (според свидетели) се изхвърлят отрови в реката (обикновено през нощта срещу събота или неделя) – водата придобива черен цвят и по повърхността се забелязва пяна. Реката се използва за напояване и същевременно от нея се пълнят 3 рибарника в същия район.  Вероятният замърсител се намира в гр. Попово. Така предполагам, защото там има голяма обществена пералня. Имаше и кожарски цех, но не съм сигурен дали работи сега. Проследявайки откъде започва замърсяването, мисля, че ще може да се установи кой е причинителят.
Настояваме да се предприемат необходимите мерки, за да се разберат кои са виновниците и да се спре по-нататъшното замърсяване на тази река.

За по-подробни сведения се обадете на тел. 08149200 в кметството.

08. 05. 2013 г.

                         С уважение:
Никола Колев
Варна, 

Сигнала получих устно от г- н Колев в Шумен, след което по ел. поща е изпратен от г-н Колев с подробностите, за което се подписвам – Константин Дичев /                                /.

Сподели