Кандидат кмет от ГЕРБ на прокурор

ГД БОПП
/Гражданско движение за борба с организираната политическа престъпност/

/25.08.2011г./
ДО
ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БОРИНО
МЕДИИ
КОПИЕ: ПРЕДИЗБОРЕН ЩАБ НА ГЕРБ
Относно: нови престъпления на бившия кмет на Борино и сегашен кандидат за кмет този път от ГЕРБ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
През месец март Ви изпратихме достатъчно ясен сигнал Изх. № 14 /08.03.2011г./, п.п. №697/2011г/ по описана ОП Смолян, подкрепен с доказателства за извършено сериозно престъпление по служба на бившия кмет на община Борино Джамал Асанов по заграбване на хижа Орфей. Въпреки ясния казус и лесно набавимите доказателствени документи, следствието се бави необосновано вече месеци наред и на извършителя на деянието не е потърсена наказателна отговорност. Същия извършител научаваме, че се е кандидатирал от името на ГЕРБ за кмет на Общината на близките избори. Може би това е причината, както и близките му отношения с местната прокуратура, според  наши достоверни източници, да не е потърсена своевременно наказателна отговорност въпреки събраните вече от полицията достатъчно по обем доказателства?
Изпращаме Ви нови доказателства с данни за осъществени нови престъпления по служба превишаване на права от същия бивш кмет и настоящ кандидат за кмет в Община Борино, с цел незаконно заграбване на парцели вече в регулацията на с. Борино в полза на близки до него лица. Към сигнала прилагаме две приложения – решение на Община Борино № 168 и договор за покупко-продажба на имот.
Както ще видите Общински съвет Борино решава да продаде на явен търг осем парцела в регулацията на с. Борино и един имот в близост, Приложение 1. Вместо да изпълни решението на Общински съвет, има данни че кмета продава имотите без търг на близки на себе си лица на минимални цени, видно и от договора Приложение2.  – купувача внася парите за покупката август месец, а договора е сключен септември без търг. Данните сочат че останалите продажби също са осъществени без търг с което кмета е превишил правата си по служба и би следвало да е подсъдим за осъществен чл. 282 от Наказателния кодекс и да му бъде търсена отговорност за нанесени стопански щети на Общината от порядъка на 100 -150 000лв.
Протестираме против явната обвързаност на правораздавателната с изпълнителната власт, типичен пример за което е безнаказаността на лицето Джамал Асанов представител на управляващата в момента партия ГЕРБ.
Настояваме да бъде назначено ново производство по този нов сигнал и да не се обединяват двете производства.  Настояваме в най - скоро време, преди изборите, Окръжна прокуратура Смолян да потърси отговорност за деянията, защото е недопустимо хора да се кандидатират за пост, чрез който са извършвали с рецидив криминални деяния в миналото.

С уважение:
Константин Дичев
Управление на природните ресурси
ГД БОПП
ул. „Витоша“ № 22, гр. Нови пазар,
тел. 0886 96 65 83

Сподели