Концесионен договор Челопеч . Дело на Организираната политическа престъпност /ОПП/

Качвам концесионните договори на Челопеч отново сключени от престъпника Иван Костов с които най голямата златна мина на Балканите и Европа е подарена за 1,5% от металите в добитата руда. Така Челопеч заедно с престъпното и незаконно утрояване на добива без ОВОС, всяка година заграбва и изнася над 12 тона злато и 20 000 тона метал мед на стойност над милиард долара.

Сподели