Решение на Нона Караджова за връщане на плана на "Витоша ски" на ниво консултации