Възможностите за граждански контрол върху разходването на публични средства от общините от Благоевградска област изследва нов...

През новата 2022 година пожелаваме да имаме по-демократично общество, което отстоява общите ни европейски ценности. Достъп до ефективно правосъдие за чиста околна среда и равни права за всички граждани. Възможности за развитие на местните общности и ефективен граждански...

Мрежата срещу дезинформацията на Балканите (ADN-Balkans) подкрепя хърватския сайт за проверка на факти Faktograf.hr, чийто екип е бил обект на смъртни заплахи, а уебсайтът е претърпял масирана кибератака. БлуЛинк също изразява своята...

Държавата, в лицето на Народното събрание, МОСВ и други институции, е длъжна да положи повече усилия за създаване на ясна и ефективна нормативна рамка и да въведе конкретни указания за отчитане на фактора климат в екологичните оценки и оценките за въздействие върху околната...

Общност

Новина
06-01-2022

Министерството на околната среда и водите подготвя нова методика за контрол на промишлените предприятия, както и повишаване на санкциите за замърсяване от индустрията.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
Новина
30-12-2021

SaveGREEN работи за повишаване на капацитета на експерти и администрации в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура 

Ново приложение за смартфон, разработено по проекта, подкрепя работата по мониторинга на видовете по екологичните коридори.

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и
Новина
27-11-2021

Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и знаем повече за природата и морето“
Подкрепа за развитието на екологичното образование и знанията за морето

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
LITOUTer, BSNN
Новина
01-11-2021

 

Повече от 300 участници в кампанията по случай Международния ден на Черно море 31 октомври получиха информационни материали и участваха в дейности по проект „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ (LitOUTer)

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network