Петиция за промени в политиките и законодателството, свързани с насилието в името на честта, представиха експерти на онлайн конференция на тема „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“, организирана от Центъра за развитие за...

Призоваваме междуправителствената работна група към ООН за транснационалните корпорации и други бизнес предприятия по отношение на правата на човека да предпази бъдещия инструмент за стопанските дейности и правата на човека от вмешателство на тютютневата и други будещи...

Повече средства за подобряване на градската среда, качеството на атмосферния въздух, озеленяване и спортни съоръжения в Благоевград предложи БлуЛинк по проекта на бюджета на община Благоевград за 2021 г. През февруари Блулинк заяви интерес да се включи и в...

Гражданска подкрепа срещу политическа воля предложи Коалиция за живот без тютюнев дим, на която БлуЛинк е член, на политическите сили, регистрирали се за участие в парламентарните избори. От гражданското формирование призоваха политиците да включат в предизборните си програми...

Общност

Документ
26-02-2021

Проучване на нагласите за намаляване на отпадъците сред населението от крайбрежието на Черно море

Проектът LitOUTer продължава да ангажира различни целеви групи от черноморските държави с актуални проблеми на морската среда и крайбрежието

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
26-02-2021

 Проучване на нагласите за намаляване на отпадъците сред населението от крайбрежието на Черно море

Проектът LitOUTer продължава да ангажира различни целеви групи от черноморските държави с актуални проблеми на морската среда и крайбрежието

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
18-01-2021

Идеи за спешна преработка на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на България след коронавируса в 5 важни направления и приоритета представиха експерти по време на пресконференция, която се проведе на 15.01.2021 г. в София. Събитието беше организирано от Коалиция “За зелен рестарт”.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
savegreen danube programme
Новина
30-12-2020

 


Зелена инфраструктура и транспортни коридори в Европа

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network