Граждански организации настояват за създаването на Комитет по наблюдението на Националния план за възстановяване и устойчивост, който да следи за прилагането и изпълнението на плана.

За повече внимание и усилия за справяне с негативното въздействие, което тютюнът оказва върху правата на човека и дневния ред за развитие до 2030 г. настояха 30 граждански организации от цял ​​свят.

Възможностите за граждански контрол върху разходването на публични средства от общините от Благоевградска област изследва нов...

Мрежата срещу дезинформацията на Балканите (ADN-Balkans) подкрепя хърватския сайт за проверка на факти Faktograf.hr, чийто екип е бил обект на смъртни заплахи, а уебсайтът е претърпял масирана кибератака. БлуЛинк също изразява своята...

Държавата, в лицето на Народното събрание, МОСВ и други институции, е длъжна да положи повече усилия за създаване на ясна и ефективна нормативна рамка и да въведе конкретни указания за отчитане на фактора климат в екологичните оценки и оценките за въздействие върху околната...

Общност

Новина
22-01-2022

Време е за ефективни мерки за намаляване на морските отпадъци


Проектът LitOUTer насърчава повишаването на обществената осведоменост и ангажирането на различни специфични групи потребители с превенция на замърсяването с твърди отпадъци  в Испания въвеждат забрана за пушене по плажовете

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Новина
21-01-2022

България да вземе спешни мерки по рециклирането на отпадъци и да въведе депозитна система за събиране на опаковки от напитки, призоваха Евгения Ташева и Елеонора Йосифова от екипа на екологично сдружение „За земята“.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
Новина
06-01-2022

Министерството на околната среда и водите подготвя нова методика за контрол на промишлените предприятия, както и повишаване на санкциите за замърсяване от индустрията.

Публикувано от: снимка на BlueLink Newsroom BlueLink редакция
Новина
30-12-2021

SaveGREEN работи за повишаване на капацитета на експерти и администрации в България по темата за екологичните коридори и връзката им с влиянието на транспортната инфраструктура 

Ново приложение за смартфон, разработено по проекта, подкрепя работата по мониторинга на видовете по екологичните коридори.

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network
Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и
Новина
27-11-2021

Предстоящи Дни на образователни и информационни дейности под наслов „Да четем и знаем повече за природата и морето“
Подкрепа за развитието на екологичното образование и знанията за морето

Публикувано от: снимка на bsnn Black Sea NGO Network